Sơ Lược Về Vị Trí Thủ Tướng Của Campuchia - Ông Hun Sen Thủ Tướng Lâu Nhất Trong Lịch Sử Campuchia

Sơ Lược Về Vị Trí Thủ Tướng Của Campuchia - Ông Hun Sen Thủ Tướng Lâu Nhất Trong Lịch Sử Campuchia, hun sen , campuchia, thủ tướng hun sen,

Sơ Lược Về Vị Trí Thủ Tướng Của Campuchia - Ông Hun Sen Thủ Tướng Lâu Nhất Trong Lịch Sử Campuchia


Sơ Lược Về Vị Trí Thủ Tướng Của Campuchia - Ông Hun Sen Thủ Tướng Lâu Nhất Trong Lịch Sử Campuchia
Thủ tướng Campuchia (tiếng Khmer: នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) là người đứng đầu chính phủ của Campuchia. Thủ tướng cón được biết tới là Chủ tịch Nội các và lãnh đạo ngành hành pháp của Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Thủ tướng được yêu cầu là một thành viên của, và được chỉ định bởi Quốc vương với nhiệm kỳ là 5 năm. Từ năm 1945, đã có 36 Thủ tướng.

Thủ tướng hiện nay, từ 1985, là Hun Sen của Đảng Nhân dân Campuchia. Ông đảm nhiệm chức vụ từ 1985 đến năm 1993 và là đồng Thủ tướng từ năm 1993 đến năm 1998. Ông được bầu làm Thủ tướng vào năm 1998. Hun Sen là Thủ tướng lâu nhất trong lịch sử Campuchia.

Lịch sử

Vị trí này được vua Norodom Sihanouk nắm giữ vào tháng 3 năm 1945, trong thời kỳ thuộc địa Pháp. Các cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên của Campuchia được tổ chức vào ngày 1 tháng 9 năm 1946. Đảng Dân chủ chi phối chính trị Campuchia trong suốt những năm 1940 cho đến khi sự hình thành của Sangkum Reastr Niyum vào năm 1955. Sangkum chiếm ưu thế trong Campuchia 1955-1970 tới cuộc đảo chính quân sự do Tướng Lon Nol tiến hành. Cho đến năm 1993, chức vụ không phải là một vị trí được bầu. Chỉ có vài Thủ tướng được bầu là Sisowath Youtevong, Norodom Sihanouk, và Lon Nol. Năm 1993, chế độ quân chủ lập hiến được khôi phục tại Campuchia. Vai trò của thủ tướng chính thức được công nhận trong hiến pháp. Norodom Ranariddh trở thành thủ tướng đầu tiên được bầu cử dân chủ.

Bổ nhiệm

Thủ tướng được yêu cầu là một thành viên của quốc hội. Trước tiên, ông cần phải được đa số nghị viện bầu trước khi tuyên thệ. Lễ nhậm chức của thủ tướng diễn ra tại Cung điện Hoàng gia. Người được chỉ định của thủ tướng tuyên thệ trước tòa nhà và hai biểu tượng Thammayut và Mohanikay. Một nội các sau đó sẽ được công bố. Sự hình thành một chính phủ mới diễn ra không quá 60 ngày sau cuộc bầu cử, như được định nghĩa trong hiến pháp. Thủ tướng được các Phó thủ tướng hỗ trợ.

Điều 125 của Hiến pháp quy định rằng nếu thủ tướng từ chức hoặc chết tại chức, thì một thủ tướng hành động được chỉ định.

Danh sách Thủ tướng Campuchia qua các thời kỳ

STTThủ tướngTại nhiệmGhi chú
Xứ bảo hộ Campuchia thuộc Liên bang Đông Dương
(1945-1949)
1
Quốc vương

Norodom Sihanouk

18 tháng 3 năm 1945 - 13 tháng 8 năm 1945Lần thứ nhất
148 ngày
2
Sơn Ngọc Thành14 tháng 8 năm 1945 - 16 tháng 10 năm 1945Lần thứ nhất
63 ngày
3
Hoàng thân

Sisowath Monireth

17 tháng 10 năm 1945 - 15 tháng 12 năm 19461 năm, 59 ngày
4
Hoàng thân

Sisowath Youtevong

15 tháng 12 năm 1946 - 15 tháng 7 năm 1947212 ngày
5
Sisowath Watchayavong25 tháng 7 năm 1947 - 20 tháng 2 năm 1948210 ngày
6
Chhean Vam20 tháng 2 năm 1948 - 14 tháng 8 năm 1948176 ngày
7
Samdech

Penn Nouth

15 tháng 8 năm 1948 - 21 tháng 1 năm 1949Lần thứ nhất
160 ngày
8
Yem Sambaur12 tháng 2 năm 1949 - 20 tháng 9 năm 1949Lần thứ nhất
242 ngày
9
Ieu Koeus20 tháng 9 năm 1949 - 29 tháng 9 năm 19499 ngày
(8)
Yem Sambaur29 tháng 9 năm 1949 - 8 tháng 11 năm 1949Lần thứ hai
40 ngày
Quốc gia Campuchia trong Liên hiệp Pháp
(1949–1953)
(8)
Yem Sambaur8 tháng 11 năm 1949 - 28 tháng 4 năm 1950Lần thứ ba

171 ngày

(1)
Quốc vương

Norodom Sihanouk

28 tháng 4 năm 1950 - 30 tháng 5 năm 1950Lần thứ hai
32 ngày
10
Hoàng thân

Samdech Krom Luong Sisowath Monipong

30 tháng 5 năm 1950 - 3 tháng 3 năm 1951277 ngày
11
Oum Chheang Sun3 tháng 3 năm 1951 - 12 tháng 10 năm 1951Lần thứ nhất
223 ngày
12
Huy Kanthoul13 tháng 10 năm 1951 - 16 tháng 6 năm 1952248 ngày
(1)
Quốc vương

Norodom Sihanouk

16 tháng 6 năm 1952 - 24 tháng 1 năm 1953Lần thứ ba
222 ngày
(7)
Samdech

Penn Nouth

24 tháng 1 năm 1953 - 9 tháng 11 năm 1953Lần thứ hai
289 ngày
Vương quốc Campuchia độc lập
(1953–1960)
(7)
Samdech

Penn Nouth

9 tháng 11 năm 1953 - 22 tháng 11 năm 1953Lần thứ hai
13 ngày
13
Chan Nak23 tháng 11 năm 1953 - 7 tháng 4 năm 1954135 ngày
(1)
Quốc vương

Norodom Sihanouk

7 tháng 4 năm 1954 - 18 tháng 4 năm 1954Lần thứ 4
11 ngày
(7)
Samdech

Penn Nouth

18 tháng 4 năm 1954 - 26 tháng 1 năm 1955Lần thứ ba
283 ngày
14
Leng Ngeth26 tháng 1 năm 1955 - 3 tháng 10 năm 1955250 ngày
(1)
Hoàng thân

Norodom Sihanouk

3 tháng 10 năm 1955 - 5 tháng 1 năm 1956Lần thứ 5
94 ngày
(11)
Oum Chheang Sun5 tháng 1 năm 1956 - 29 tháng 2 năm 195655 ngày
(1)
Hoàng thân

Norodom Sihanouk

1 tháng 3 năm 1956 - 24 tháng 3 năm 1956Lần thứ 6
23 ngày
15
Khim Tit3 tháng 4 năm 1956 - 29 tháng 7 năm 1956117 ngày
(1)
Hoàng thân

Norodom Sihanouk

15 tháng 9 năm 1956 - 15 tháng 10 năm 1956Lần thứ 7
30 ngày
16
Sam Yun25 tháng 10 năm 1956 - 7 tháng 4 năm 1957164 ngày
(1)
Hoàng thân

Norodom Sihanouk

9 tháng 4 năm 1957 - 7 tháng 7 năm 1957Lần thứ 8
89 ngày
17
Sim Var26 tháng 7 năm 1957 - 11 tháng 1 năm 1958Lần thứ nhất
169 ngày
18
Ek Yi Oun11 tháng 1 năm 1958 - 17 tháng 1 năm 19586 ngày
(7)
Samdech

Penn Nouth

17 tháng 1 năm 1958 - 24 tháng 4 năm 1958Lần thứ 4
97 ngày
(17)
Sim Var24 tháng 4 năm 1958 - 10 tháng 7 năm 1958Lần thứ hai
97 ngày
(1)
Hoàng thân

Norodom Sihanouk

10 tháng 7 năm 1958 - 3 tháng 4 năm 1960Lần thứ 9
1 năm, 268 ngày
Vương quốc Campuchia thời kỳ Nhiếp chính
(1960–1970)
(1)
Hoàng thân

Norodom Sihanouk

3 tháng 4 năm 1960 - 19 tháng 4 năm 1960Lần thứ 9
16 ngày
19
Pho Proeung19 tháng 4 năm 1960 - 28 tháng 1 năm 1961284 ngày
(7)
Samdech

Penn Nouth

28 tháng 1 năm 1961 - 17 tháng 11 năm 1961Lần thứ 5
293 ngày
(1)
Hoàng thân

Norodom Sihanouk

17 tháng 11 năm 1961 - 13 tháng 2 năm 1962Lần thứ 10
88 ngày
-
Nhiek Tioulong13 tháng 2 năm 1962 - 6 tháng 8 năm 1962Tạm quyền
174 ngày
-
Chau Sen Cocsal Chhum6 tháng 8 năm 1962 - 6 tháng 10 năm 1962Tạm quyền

61 ngày

20
Hoàng thân

Norodom Kantol

6 tháng 10 năm 1962 - 25 tháng 10 năm 19664 năm, 19 ngày
21
Lon Nol25 tháng 10 năm 1966 - 1 tháng 5 năm 1967Lần thứ nhất
188 ngày
22
Son Sann1 tháng 5 năm 1967 - 31 tháng 1 năm 1968275 ngày
(7)
Samdech

Penn Nouth

31 tháng 1 năm 1968 - 14 tháng 8 năm 1969Lần thứ 6
1 năm, 195 ngày
(21)
Lon Nol14 tháng 8 năm 1969 - 9 tháng 10 năm 1970Lần thứ hai
1 năm, 56 ngày
Cộng hòa Khmer
(1970-1975)
(21)
Lon Nol9 tháng 10 năm 1970 - 11 tháng 3 năm 1972Lần thứ hai
1 năm, 154 ngày
23
Hoàng thân

Sisowath Sirik Matak

11 tháng 3 năm 1972 - 18 tháng 3 năm 19727 ngày
(2)
Sơn Ngọc Thành18 tháng 3 năm 1972 - 15 tháng 10 năm 1972Lần thứ hai
211 ngày
24
Hang Thun Hak15 tháng 10 năm 1972 - 6 tháng 5 năm 1973203 ngày
25
In Tam6 tháng 5 năm 1973 - 9 tháng 12 năm 1973217 ngày
26
Long Boret26 tháng 12 năm 1973 - 17 tháng 4 năm 19751 năm, 112 ngày
Campuchia Dân chủ
(1975–1979)
(7)
Samdech

Penn Nouth

17 tháng 4 năm 1975 - 4 tháng 4 năm 1976Lần thứ 7
353 ngày
-
Khieu Samphan4 tháng 4 năm 1976 - 13 tháng 5 năm 1976Tạm quyền

39 ngày

27Pol Pot13 tháng 5 năm 1976 - 7 tháng 1 năm 19792 năm, 239 ngày
Cộng hòa Nhân dân Campuchia
(1979–1989)
-
Heng Samrin7 tháng 1 năm 1979 - 27 tháng 6 năm 1981Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cách mạng

(Chức vụ Thủ tướng trống)
2 năm, 171 ngày

28
Pen Sovan27 tháng 6 năm 1981 - 5 tháng 12 năm 1981Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
161 ngày
29
Chan Sy5 tháng 12 năm 1981 - 26 tháng 12 năm 1984Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
3 năm, 21 ngày
30
Hun Sen14 tháng 1 năm 1985 - 1 tháng 5 năm 1989Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
4 năm, 107 ngày
Quốc gia Campuchia
(1989–1993)
(30)
Hun Sen1 tháng 5 năm 1989 - 2 tháng 7 năm 1993Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
4 năm, 62 ngày
31
Hoàng thân

Norodom Ranariddh

2 tháng 7 năm 1993 - 24 tháng 9 năm 1993Đồng thủ tướng
84 ngày
(30)
Hun Sen
Vương quốc Campuchia
(1993-nay)
(31)
Hoàng thân

Norodom Ranariddh

(Đồng thủ tướng thứ nhất)

24 tháng 9 năm 1993 - 6 tháng 7 năm 1997Đồng thủ tướng
3 năm, 285 ngày
(30)
Samdech

Hun Sen

(Đồng thủ tướng thứ hai)

32
Ung Huot

(Đồng thủ tướng thứ nhất)

16 tháng 7 năm 1997 - 30 tháng 11 năm 1998Đồng thủ tướng
1 năm, 137 ngày
(30)
Samdech

Hun Sen

(Đồng thủ tướng thứ hai)

(30)
Samdech

Hun Sen

30 tháng 11 năm 1998 - nay23 năm, 271 ngày

Dưới đây là thông tin sưu tầm có được dựa theo wikipedia, mọi góp ý bổ sung các bạn để dười phần bình luận bài viết.