Andrew Johnson: Tổng thống thứ 17 của Hoa Kỳ

Andrew Johnson là tổng thống thứ 17 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1865 đến năm 1869. Ông là người đầu tiên được bầu làm tổng thống sau Nội chiến Hoa Kỳ

Andrew Johnson là tổng thống thứ 17 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1865 đến năm 1869. Ông là người đầu tiên được bầu làm tổng thống sau Nội chiến Hoa Kỳ, và ông là tổng thống đầu tiên bị luận tội.

Andrew Johnson: Tổng thống thứ 17 của Hoa Kỳ

Johnson sinh ra ở Raleigh, North Carolina vào năm 1808. Ông là một chính trị gia nổi tiếng ở Tennessee trước khi được bầu làm tổng thống. Ông từng là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, thống đốc Tennessee, và phó tổng thống của Abraham Lincoln.

Johnson được bầu làm tổng thống trong bối cảnh đất nước đang chia rẽ sâu sắc sau Nội chiến Hoa Kỳ. Ông là một người ủng hộ quyền của các bang, và ông đã ủng hộ việc cho phép các bang miền Nam tham gia trở lại Liên bang mà không cần phải tuân theo các điều kiện hà khắc.

Thời kỳ tổng thống

Johnson nhậm chức tổng thống vào ngày 4 tháng 3 năm 1865. Ông đối mặt với một số thách thức lớn, bao gồm việc hàn gắn đất nước sau Nội chiến Hoa Kỳ, việc tái thiết miền Nam, và việc đàn áp các cuộc nổi dậy của người da đen ở miền Nam.

Về việc hàn gắn đất nước, Johnson đã ủng hộ việc cho phép các bang miền Nam tham gia trở lại Liên bang mà không cần phải tuân theo các điều kiện hà khắc. Ông đã ký Đạo luật Quan hệ Nam Bắc năm 1865, cho phép các bang miền Nam tham gia trở lại Liên bang nếu họ tuân thủ các yêu cầu cơ bản, chẳng hạn như hiến pháp mới và thừa nhận chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ.

Về việc tái thiết miền Nam, Johnson ủng hộ việc cho phép các bang miền Nam tự quyết định cách thức tái thiết. Ông đã ký Đạo luật về việc tái thiết miền Nam năm 1867, cho phép các bang miền Nam được tái thiết nếu họ được quân đội Liên bang chiếm đóng.

Về việc đàn áp các cuộc nổi dậy của người da đen ở miền Nam, Johnson đã ủng hộ việc sử dụng vũ lực để đàn áp các cuộc nổi dậy này. Ông đã ký Đạo luật về bạo loạn năm 1870, cho phép chính phủ liên bang sử dụng quân đội để đàn áp các cuộc nổi dậy của người da đen ở miền Nam.

Luận tội

Chính sách của Johnson về việc tái thiết miền Nam đã gây ra sự bất đồng với Quốc hội. Quốc hội, do đảng Cộng hòa kiểm soát, đã thông qua một số đạo luật để hạn chế quyền lực của Johnson, bao gồm Đạo luật về quyền bầu cử năm 1866 và Đạo luật Ku Klux Klan năm 1871.

Andrew Johnson: Tổng thống thứ 17 của Hoa Kỳ

Johnson đã phản đối các đạo luật này, và ông đã sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn chúng được thông qua. Quốc hội đã vượt qua quyền phủ quyết của Johnson đối với các đạo luật này, và họ đã bắt đầu một cuộc luận tội chống lại Johnson vì tội vi phạm Hiến pháp.

Johnson đã bị luận tội vào ngày 13 tháng 2 năm 1868, với hai tội danh, đó là vi phạm Hiến pháp và lạm dụng quyền lực. Ông đã bị tuyên trắng án vào ngày 16 tháng 5 năm 1868, với một phiếu bầu thiếu.

Tổng kết

Andrew Johnson là một tổng thống có nhiệm kỳ ngắn ngủi và đầy tranh cãi. Ông là một người ủng hộ quyền của các bang, và ông đã ủng hộ việc cho phép các bang miền Nam tham gia trở lại Liên bang mà không cần phải tuân theo các điều kiện hà khắc. Tuy nhiên, chính sách của ông về việc tái thiết miền Nam đã gây ra sự bất đồng với Quốc hội, và ông đã bị luận tội vì tội vi phạm Hiến pháp.

Trang Web Chia Sẻ Thông Tin Có Thể Bạn Chưa Biết Về Con Người, Thực Vật, Động Vật, Khoa Học, Thế Giới Tâm Linh, Phong Tục, Sức Khỏe.