ASEAN là gì?

ASEAN là viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Đây là một tổ chức liên chính phủ được thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 bởi năm quốc gia

ASEAN là viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Đây là một tổ chức liên chính phủ được thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 bởi năm quốc gia sáng lập là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, và Thái Lan.


ASEAN là gì?

Mục tiêu của ASEAN

Mục tiêu của ASEAN là thúc đẩy sự hợp tác và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, và chính trị giữa các quốc gia thành viên. ASEAN cũng nhằm mục đích duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực Đông Nam Á.

Các thành viên của ASEAN

Tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2023, ASEAN có 10 quốc gia thành viên là:

 • Indonesia
 • Malaysia
 • Philippines
 • Singapore
 • Thái Lan
 • Brunei
 • Lào
 • Myanmar
 • Campuchia
 • Việt Nam

Các hoạt động của ASEAN

ASEAN đã và đang thực hiện nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác và phát triển trong khu vực. Một số hoạt động chính của ASEAN bao gồm:

 • Hợp tác kinh tế: ASEAN đã thành lập Khu vực Thương mại Tự do ASEAN (AFTA) để thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các quốc gia thành viên.
 • Hợp tác văn hóa: ASEAN đã thành lập Diễn đàn Văn hóa ASEAN để thúc đẩy giao lưu và hiểu biết giữa các nền văn hóa trong khu vực.
 • Hợp tác xã hội: ASEAN đã thành lập Diễn đàn Xã hội ASEAN để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, và phúc lợi xã hội.
 • Hợp tác chính trị: ASEAN đã thành lập Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) để thúc đẩy đối thoại và hợp tác về an ninh khu vực.
ASEAN là gì?

ASEAN trong thế giới

ASEAN là một tổ chức quan trọng trong khu vực Đông Nam Á. ASEAN đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, và phát triển trong khu vực. ASEAN cũng đang ngày càng trở nên nổi bật trên trường quốc tế.

Kết luận

ASEAN là một tổ chức quan trọng có vai trò to lớn đối với sự phát triển của khu vực Đông Nam Á. ASEAN đã và đang nỗ lực để thúc đẩy hợp tác và phát triển trong khu vực, đồng thời đóng góp vào hòa bình và ổn định trên thế giới.