Benjamin Harrison: Tổng thống thứ 23 của Hoa Kỳ

Benjamin Harrison là tổng thống thứ 23 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1889 đến năm 1893. Ông là một luật sư và chính khách nổi tiếng ở Indiana

Benjamin Harrison là tổng thống thứ 23 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1889 đến năm 1893. Ông là một luật sư và chính khách nổi tiếng ở Indiana trước khi được bầu làm tổng thống. Ông từng là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, thống đốc Indiana, và đại sứ Hoa Kỳ tại Nga.

Benjamin Harrison: Tổng thống thứ 23 của Hoa Kỳ


Harrison được bầu làm tổng thống trong bối cảnh đất nước đang chia rẽ sâu sắc về vấn đề kinh tế. Ông là một người ủng hộ chủ nghĩa bảo thủ và đã ủng hộ việc tăng thuế và tăng chi tiêu của chính phủ.

Thời kỳ tổng thống

Harrison nhậm chức tổng thống vào ngày 4 tháng 3 năm 1889. Ông phục vụ trong một nhiệm kỳ, và ông đã có một số thành tựu đáng kể trong nhiệm kỳ của mình.

Về vấn đề kinh tế, Harrison đã ký Đạo luật về thuế năm 1890, tăng thuế để tăng thu nhập của chính phủ. Đạo luật này đã gây ra sự bất bình trong công chúng, và nó đã góp phần vào sự thất bại của Harrison trong cuộc bầu cử năm 1892.

Về vấn đề đối ngoại, Harrison đã ký Hiệp ước về Hạm đội Bắc Thái Bình Dương, mở rộng quyền tiếp cận của Hoa Kỳ vào các cảng ở Thái Bình Dương.

Về vấn đề quân sự, Harrison đã thành lập Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở Annapolis, Maryland.

Tổng kết

Benjamin Harrison là một tổng thống có nhiệm kỳ đầy thử thách. Ông đã phải đối mặt với một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng và ông đã không thể giải quyết cuộc suy thoái này một cách hiệu quả. Tuy nhiên, ông cũng đã có một số thành tựu đáng kể, bao gồm việc thành lập Học viện Hải quân Hoa Kỳ.

Benjamin Harrison: Tổng thống thứ 23 của Hoa Kỳ

Các thành tựu của Harrison

Benjamin Harrison có một số thành tựu đáng chú ý trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, bao gồm:

  • Tăng thuế: Harrison đã ký Đạo luật về thuế năm 1890, tăng thuế để tăng thu nhập của chính phủ. Đạo luật này đã gây ra sự bất bình trong công chúng, và nó đã góp phần vào sự thất bại của Harrison trong cuộc bầu cử năm 1892.
  • Mở rộng quyền tiếp cận của Hoa Kỳ vào các cảng ở Thái Bình Dương: Harrison đã ký Hiệp ước về Hạm đội Bắc Thái Bình Dương, mở rộng quyền tiếp cận của Hoa Kỳ vào các cảng ở Thái Bình Dương.
  • Thành lập Học viện Hải quân Hoa Kỳ: Harrison đã thành lập Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở Annapolis, Maryland.

Harrison được đánh giá là một tổng thống trung bình. Ông đã có một số thành tựu đáng kể, nhưng ông cũng đã phải đối mặt với một số thách thức lớn.

Trang Web Chia Sẻ Thông Tin Có Thể Bạn Chưa Biết Về Con Người, Thực Vật, Động Vật, Khoa Học, Thế Giới Tâm Linh, Phong Tục, Sức Khỏe.