Chester A. Arthur: Tổng thống thứ 21 của Hoa Kỳ

Chester A. Arthur là tổng thống thứ 21 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1881 đến năm 1885. Ông là phó tổng thống của James A. Garfield, người đã bị ám sát

Chester A. Arthur là tổng thống thứ 21 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1881 đến năm 1885. Ông là phó tổng thống của James A. Garfield, người đã bị ám sát vào năm 1881.


Chester A. Arthur: Tổng thống thứ 21 của Hoa Kỳ

Arthur sinh ra ở Fairfield, Vermont vào năm 1829. Ông là một luật sư và chính khách nổi tiếng ở New York trước khi được bầu làm phó tổng thống. Ông từng là đại biểu Hạ viện Hoa Kỳ, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, và thống đốc New York.

Arthur được bầu làm phó tổng thống trong bối cảnh đảng Cộng hòa chia rẽ sâu sắc về vấn đề tái thiết miền Nam. Ông là một người ủng hộ quyền của các bang và đã ủng hộ việc tiếp tục quá trình tái thiết miền Nam.

Thời kỳ tổng thống

Arthur nhậm chức tổng thống vào ngày 4 tháng 9 năm 1881. Ông phục vụ trong bốn năm, và ông đã có một số thành tựu đáng kể trong nhiệm kỳ của mình.

Về việc tái thiết miền Nam, Arthur đã ủng hộ việc tiếp tục chính sách của Rutherford B. Hayes, là rút quân đội Liên bang khỏi các bang miền Nam. Ông đã ký Đạo luật về Tái hội năm 1877, kết thúc quá trình tái thiết miền Nam.

Về việc chống lại tham nhũng trong chính phủ, Arthur đã thành lập Ủy ban Điều tra Tham nhũng trong Chính phủ để điều tra các cáo buộc tham nhũng trong chính phủ. Ủy ban này đã phát hiện ra nhiều trường hợp tham nhũng, và Arthur đã cách chức một số quan chức vì tham nhũng.

Chester A. Arthur: Tổng thống thứ 21 của Hoa Kỳ

Về việc mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ, Arthur đã ủng hộ việc mua lại đảo Wake từ Anh. Ông cũng đã ký Hiệp ước về Hạm đội Bắc Thái Bình Dương, mở rộng quyền tiếp cận của Hoa Kỳ vào các cảng ở Thái Bình Dương.

Chính sách kinh tế

Arthur đã ủng hộ một chính sách kinh tế bảo thủ. Ông đã ký Đạo luật về tiền tệ năm 1882, duy trì hệ thống tiền tệ dựa trên vàng. Đạo luật này đã giúp ổn định nền kinh tế Hoa Kỳ.

Tổng kết

Chester A. Arthur là một tổng thống có nhiệm kỳ đầy thành công. Ông đã tiếp tục chính sách của Rutherford B. Hayes về tái thiết miền Nam, chống lại tham nhũng trong chính phủ, và mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ. Ông cũng đã giúp ổn định nền kinh tế Hoa Kỳ.

Các thành tựu của Arthur

Chester A. Arthur có một số thành tựu đáng chú ý trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, bao gồm:

  • Tiếp tục chính sách của Rutherford B. Hayes về tái thiết miền Nam: Arthur đã ủng hộ việc tiếp tục chính sách của Rutherford B. Hayes, là rút quân đội Liên bang khỏi các bang miền Nam. Ông đã ký Đạo luật về Tái hội năm 1877, kết thúc quá trình tái thiết miền Nam.
  • Chống lại tham nhũng trong chính phủ: Arthur đã thành lập Ủy ban Điều tra Tham nhũng trong Chính phủ để điều tra các cáo buộc tham nhũng trong chính phủ. Ủy ban này đã phát hiện ra nhiều trường hợp tham nhũng, và Arthur đã cách chức một số quan chức vì tham nhũng.
  • Mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ: Arthur đã ủng hộ việc mua lại đảo Wake từ Anh. Ông cũng đã ký Hiệp ước về Hạm đội Bắc Thái Bình Dương, mở rộng quyền tiếp cận của Hoa Kỳ vào các cảng ở Thái Bình Dương.
  • Ổn định nền kinh tế Hoa Kỳ: Arthur đã ký Đạo luật về tiền tệ năm 1882, duy trì hệ thống tiền tệ dựa trên vàng. Đạo luật này đã giúp ổn định nền kinh tế Hoa Kỳ.

Arthur được đánh giá là một tổng thống thành công và có ảnh hưởng. Ông đã giúp đưa đất nước vượt qua một thời kỳ khó khăn và hỗ trợ sự phát triển của Hoa Kỳ.

Trang Web Chia Sẻ Thông Tin Có Thể Bạn Chưa Biết Về Con Người, Thực Vật, Động Vật, Khoa Học, Thế Giới Tâm Linh, Phong Tục, Sức Khỏe.