Franklin Delano Roosevelt - Tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ

Franklin Delano Roosevelt, thường được gọi tắt là FDR, là tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1933 đến năm 1945.

Franklin Delano Roosevelt, thường được gọi tắt là FDR, là tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1933 đến năm 1945. Ông là một tổng thống theo chủ nghĩa tự do, và đã dẫn dắt Hoa Kỳ vượt qua cuộc Đại suy thoái và Thế chiến thứ hai.

Franklin Delano Roosevelt - Tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ
Roosevelt sinh ra ở Hyde Park, New York, vào ngày 30 tháng 1 năm 1882. Ông là con trai của James Roosevelt, một nhà kinh doanh và chính trị gia, và Sara Delano Roosevelt.

Roosevelt theo học Đại học Harvard, nơi ông tốt nghiệp với bằng cử nhân năm 1903. Sau khi tốt nghiệp, ông trở về New York và bắt đầu sự nghiệp luật sư.

Roosevelt nhanh chóng trở thành một nhà chính trị thành công. Ông được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ năm 1910, và được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ năm 1912.

Roosevelt là một người ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Woodrow Wilson. Ông đã giúp Wilson giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1912, và đã phục vụ trong chính quyền của Wilson từ năm 1913 đến năm 1921.

Kế hoạch Phục hồi Quốc gia

Trong cuộc Đại suy thoái, Roosevelt đã lãnh đạo việc thông qua Kế hoạch Phục hồi Quốc gia (NRA). NRA là một chương trình chính phủ được thiết kế để thúc đẩy việc làm và sản xuất.

NRA đã thành công trong việc tạo ra một số việc làm, nhưng nó cũng đã bị chỉ trích là vi phạm quyền tự do kinh tế.

Franklin Delano Roosevelt - Tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ

Tiểu bang Phúc lợi

Roosevelt cũng đã lãnh đạo việc thành lập Tiểu bang Phúc lợi. Tiểu bang Phúc lợi là một chương trình chính phủ được thiết kế để cung cấp hỗ trợ cho người thất nghiệp, người già và người tàn tật.

Tiểu bang Phúc lợi đã thành công trong việc giúp đỡ hàng triệu người Mỹ vượt qua cuộc Đại suy thoái.

Chính sách đối ngoại

Roosevelt đã theo đuổi một chính sách đối ngoại hòa bình và hợp tác. Ông đã giúp thành lập Liên Hợp Quốc, và đã giúp giải quyết một số tranh chấp quốc tế, bao gồm Thế chiến thứ hai.

Thế chiến thứ hai

Roosevelt đã lãnh đạo Hoa Kỳ tham gia Thế chiến thứ hai. Ông đã giúp thành lập Đồng minh, một liên minh của các nước chống lại Đức Quốc xã và Đế quốc Nhật Bản.

Roosevelt đã chết vào ngày 12 tháng 4 năm 1945, chỉ vài tháng trước khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Ông được coi là một trong những tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Những thành tựu chính của Roosevelt

  • Dẫn dắt Hoa Kỳ vượt qua cuộc Đại suy thoái
  • Thành lập Tiểu bang Phúc lợi
  • Lãnh đạo Hoa Kỳ tham gia Thế chiến thứ hai
  • Thành lập Liên Hợp Quốc

Giá trị và thành tựu

Roosevelt là một người có giá trị mạnh mẽ về tự do cá nhân, tự do kinh tế và trách nhiệm cá nhân. Ông tin rằng chính phủ nên đóng một vai trò tích cực trong việc đảm bảo phúc lợi của người dân.

Roosevelt cũng là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa và có năng lực. Ông đã giúp Hoa Kỳ vượt qua một số thách thức lớn nhất trong lịch sử của mình.

Trang Web Chia Sẻ Thông Tin Có Thể Bạn Chưa Biết Về Con Người, Thực Vật, Động Vật, Khoa Học, Thế Giới Tâm Linh, Phong Tục, Sức Khỏe.