George Washington: Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ

George Washington là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1789 đến năm 1797. Ông là một nhà lãnh đạo quân sự và chính trị lỗi lạc

George Washington là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1789 đến năm 1797. Ông là một nhà lãnh đạo quân sự và chính trị lỗi lạc, đã dẫn dắt quân đội Lục địa chiến thắng trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ và sau đó là một trong những người sáng lập Hoa Kỳ.


George Washington: Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ


Tiểu sử

George Washington sinh ngày 22 tháng 2 năm 1732 tại Westmoreland County, Virginia. Ông là con cả của Augustine Washington, một chủ đồn điền và Mary Ball Washington. Washington được giáo dục tại nhà và sau đó là tại một trường học tư.

Năm 1752, Washington trở thành một thanh tra viên và sau đó là một người đo đạc đất đai cho Virginia. Ông cũng được bổ nhiệm làm đại diện cho Virginia tại Hội đồng Phổ tỉnh, nơi ông phục vụ từ năm 1758 đến năm 1761.

Năm 1754, Washington tham gia Chiến tranh Pháp và Ấn Độ. Ông chỉ huy một đơn vị quân đội nhỏ trong trận Jumonville Glen, nơi ông đã giết chết một chỉ huy Pháp. Washington sau đó được thăng quân hàm thiếu tá.

Năm 1755, Washington tham gia trận Monongahela, nơi quân đội Lục địa bị đánh bại bởi quân Pháp. Trong trận chiến này, Washington bị thương, nhưng ông vẫn dẫn dắt quân đội rút lui an toàn.

Năm 1775, Chiến tranh Cách mạng Mỹ bắt đầu. Washington được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh quân đội Lục địa. Ông đã dẫn dắt quân đội Lục địa trong nhiều trận chiến quan trọng, bao gồm trận Bunker Hill, trận Trenton và trận Yorktown.

Năm 1783, Chiến tranh Cách mạng Mỹ kết thúc với việc ký Hiệp ước Paris. Washington đã dẫn dắt quân đội Lục địa chiến thắng, giúp Hoa Kỳ giành được độc lập.

Sau chiến tranh, Washington trở về Mount Vernon, đồn điền của mình ở Virginia. Ông rút khỏi đời sống chính trị trong một thời gian, nhưng ông vẫn được coi là một trong những nhà lãnh đạo quân sự và chính trị hàng đầu của Hoa Kỳ.

Năm 1787, Washington được bầu làm chủ tịch Hội nghị Lập hiến Hoa Kỳ. Ông đã lãnh đạo hội nghị trong việc soạn thảo Hiến pháp Hoa Kỳ, một trong những văn bản pháp lý quan trọng nhất trong lịch sử thế giới.

Năm 1789, Washington được bầu làm tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Ông đã phục vụ hai nhiệm kỳ trong vai trò này, từ năm 1789 đến năm 1797.

Trong thời gian làm tổng thống, Washington đã thiết lập nhiều truyền thống quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm việc tuyên thệ nhậm chức, việc thành lập bộ máy hành pháp và việc sử dụng quân đội để bảo vệ đất nước.

Washington rời nhiệm sở vào năm 1797 và trở về Mount Vernon. Ông qua đời vào ngày 14 tháng 12 năm 1799, ở tuổi 67.

George Washington: Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ

Di sản

George Washington là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông là một nhà lãnh đạo quân sự và chính trị lỗi lạc, đã dẫn dắt quân đội Lục địa chiến thắng trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ và sau đó là một trong những người sáng lập Hoa Kỳ.

Washington là một biểu tượng của sự tự do và dân chủ. Ông được coi là một trong những tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ. Tên của ông được đặt cho nhiều thành phố, thị trấn, trường học và công trình công cộng khác nhau trên khắp Hoa Kỳ.

Trang Web Chia Sẻ Thông Tin Có Thể Bạn Chưa Biết Về Con Người, Thực Vật, Động Vật, Khoa Học, Thế Giới Tâm Linh, Phong Tục, Sức Khỏe.