James Buchanan: Tổng thống thứ 15 của Hoa Kỳ

James Buchanan là tổng thống thứ 15 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1857 đến năm 1861. Ông là người thuộc đảng Dân chủ và là tổng thống Dân chủ cuối cùng

James Buchanan là tổng thống thứ 15 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1857 đến năm 1861. Ông là người thuộc đảng Dân chủ và là tổng thống Dân chủ cuối cùng trước Nội chiến Hoa Kỳ.


James Buchanan: Tổng thống thứ 15 của Hoa Kỳ

Buchanan sinh ra ở Cove Gap, Pennsylvania vào năm 1791. Ông là một luật sư và chính khách nổi tiếng ở Pennsylvania trước khi được bầu làm tổng thống. Ông từng là đại biểu Hạ viện Hoa Kỳ, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, và đại sứ Hoa Kỳ tại Vương quốc Anh.

Buchanan được bầu làm tổng thống trong bối cảnh đất nước đang chia rẽ sâu sắc về vấn đề nô lệ. Ông là một người theo chủ nghĩa ôn hòa và tin rằng vấn đề nô lệ có thể được giải quyết hòa bình. Tuy nhiên, ông đã không thể ngăn chặn việc các bang miền Nam ly khai khỏi Liên bang.

Buchanan là một tổng thống yếu kém và không được lòng dân. Ông bị chỉ trích vì đã không làm gì để ngăn chặn Nội chiến. Ông rời nhiệm sở vào năm 1861 và qua đời vào năm 1868.

Thời kỳ tổng thống

Buchanan nhậm chức tổng thống vào ngày 4 tháng 3 năm 1857. Ông đối mặt với một số thách thức lớn, bao gồm vấn đề nô lệ, sự mở rộng của lãnh thổ Hoa Kỳ, và sự chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa các tiểu bang.

Về vấn đề nô lệ, Buchanan là một người theo chủ nghĩa ôn hòa. Ông tin rằng vấn đề nô lệ có thể được giải quyết hòa bình, nhưng ông đã không thể ngăn chặn việc các bang miền Nam ly khai khỏi Liên bang.

Về sự mở rộng của lãnh thổ Hoa Kỳ, Buchanan ủng hộ việc mở rộng lãnh thổ về phía Tây. Ông đã ký Đạo luật Kansas-Nebraska năm 1854, cho phép người dân ở các khu vực này tự quyết định có cho phép nô lệ hay không. Đạo luật này đã dẫn đến cuộc xung đột ở Kansas, nơi người ủng hộ và chống nô lệ đã chiến đấu với nhau.

James Buchanan: Tổng thống thứ 15 của Hoa Kỳ

Về sự chia rẽ giữa các tiểu bang, Buchanan không thể làm gì để ngăn chặn nó. Ông đã không thể thuyết phục các tiểu bang miền Nam ở lại Liên bang, và ông đã không thể ngăn chặn các bang miền Bắc ủng hộ vấn đề nô lệ.

Nội chiến Hoa Kỳ

Nội chiến Hoa Kỳ bắt đầu vào ngày 12 tháng 4 năm 1861, khi các tiểu bang miền Nam ly khai khỏi Liên bang và tấn công Fort Sumter ở Nam Carolina. Buchanan là tổng thống trong thời gian đầu của cuộc chiến, và ông đã bị chỉ trích vì đã không làm gì để ngăn chặn nó.

Buchanan tin rằng Liên bang sẽ thắng cuộc chiến một cách dễ dàng. Ông đã không huy động quân đội hoặc tài chính cho cuộc chiến. Ông cũng đã không thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với các bang miền Nam.

Buchanan rời nhiệm sở vào ngày 4 tháng 3 năm 1861. Ông qua đời vào ngày 1 tháng 6 năm 1868 ở Lancaster, Pennsylvania.

Tổng kết

James Buchanan là một tổng thống yếu kém và không được lòng dân. Ông không thể ngăn chặn Nội chiến Hoa Kỳ, và ông đã bị chỉ trích vì đã không làm gì để ngăn chặn nó.

Trang Web Chia Sẻ Thông Tin Có Thể Bạn Chưa Biết Về Con Người, Thực Vật, Động Vật, Khoa Học, Thế Giới Tâm Linh, Phong Tục, Sức Khỏe.