James A. Garfield: Tổng thống thứ 20 của Hoa Kỳ

James A. Garfield là tổng thống thứ 20 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1881 đến năm 1881. Ông là một chính trị gia nổi tiếng ở Ohio trước khi được bầu

James A. Garfield là tổng thống thứ 20 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1881 đến năm 1881. Ông là một chính trị gia nổi tiếng ở Ohio trước khi được bầu làm tổng thống. Ông từng là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, thống đốc Ohio, và đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp.


James A. Garfield: Tổng thống thứ 20 của Hoa Kỳ


Garfield được bầu làm tổng thống trong bối cảnh đất nước đang chia rẽ sâu sắc về vấn đề tái thiết miền Nam. Ông là một người ủng hộ quyền của các bang và đã ủng hộ việc tiếp tục quá trình tái thiết miền Nam.

Thời kỳ tổng thống

Garfield nhậm chức tổng thống vào ngày 4 tháng 3 năm 1881. Ông chỉ phục vụ trong 200 ngày ngắn ngủi, trước khi bị ám sát bởi Charles Guiteau, một người đàn ông tâm thần.

Trong thời gian ngắn ngủi tại nhiệm, Garfield đã phải đối mặt với một số thách thức lớn, bao gồm việc tiếp tục quá trình tái thiết miền Nam, việc chống lại tham nhũng trong chính phủ, và việc mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ.

Về việc tiếp tục quá trình tái thiết miền Nam, Garfield đã ủng hộ việc tiếp tục chính sách của Rutherford B. Hayes, là rút quân đội Liên bang khỏi các bang miền Nam. Ông đã ký Đạo luật về Tái hội năm 1877, kết thúc quá trình tái thiết miền Nam.

Về việc chống lại tham nhũng trong chính phủ, Garfield đã thành lập Ủy ban Điều tra Tham nhũng trong Chính phủ để điều tra các cáo buộc tham nhũng trong chính phủ. Ủy ban này đã phát hiện ra nhiều trường hợp tham nhũng, và Garfield đã cách chức một số quan chức vì tham nhũng.

Về việc mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ, Garfield đã ủng hộ việc mua lại đảo Wake từ Anh.

Ám sát

Garfield bị ám sát vào ngày 2 tháng 7 năm 1881, chỉ sau 200 ngày nhậm chức. Charles Guiteau, một người đàn ông tâm thần, đã bắn Garfield bốn phát súng trong nhà ga Baltimore và Potomac ở Washington, D.C.

James A. Garfield: Tổng thống thứ 20 của Hoa Kỳ

Garfield qua đời vì vết thương của mình vào ngày 19 tháng 9 năm 1881. Ông là tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ bị ám sát.

Tổng kết

James A. Garfield là một tổng thống có nhiệm kỳ ngắn ngủi và đầy bi kịch. Ông chỉ phục vụ trong 200 ngày, trước khi bị ám sát.

Trong thời gian ngắn ngủi tại nhiệm, Garfield đã phải đối mặt với một số thách thức lớn, và ông đã có một số thành tựu đáng kể. Ông đã tiếp tục chính sách của Rutherford B. Hayes về tái thiết miền Nam, chống lại tham nhũng trong chính phủ, và mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ.

Trang Web Chia Sẻ Thông Tin Có Thể Bạn Chưa Biết Về Con Người, Thực Vật, Động Vật, Khoa Học, Thế Giới Tâm Linh, Phong Tục, Sức Khỏe.