James Madison: Tổng thống thứ 5 của Hoa Kỳ

James Madison là tổng thống thứ 5 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1809 đến năm 1817. Ông là một trong những người cha sáng lập của Hoa Kỳ

James Madison là tổng thống thứ 5 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1809 đến năm 1817. Ông là một trong những người cha sáng lập của Hoa Kỳ, đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng Mỹ và trong việc thiết lập chính phủ Hoa Kỳ.


James Madison: Tổng thống thứ 5 của Hoa Kỳ

Tiểu sử

James Madison sinh ngày 16 tháng 3 năm 1751 tại Port Conway, Virginia. Ông là con trai của James Madison Sr., một chủ đồn điền và Eleanor Conway Madison. Madison được giáo dục tại nhà và sau đó là tại Đại học Princeton.

Năm 1776, Madison được bầu vào Hội đồng Phổ tỉnh Virginia, nơi ông phục vụ cho đến năm 1779. Ông cũng là một đại biểu cho Quốc hội Lục địa từ năm 1779 đến năm 1783.

Madison là một người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền tự do và độc lập cho các thuộc địa Mỹ. Ông là một trong những người ký Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ vào năm 1776.

Sau chiến tranh, Madison là một trong những người soạn thảo Hiến pháp Hoa Kỳ. Ông cũng là một đại diện cho Hoa Kỳ tại Hội nghị Annapolis vào năm 1786 và Hội nghị Philadelphia vào năm 1787.

Năm 1789, Madison được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ, nơi ông phục vụ cho đến năm 1797. Ông cũng là thư ký ngoại giao thứ hai của Hoa Kỳ, phục vụ dưới thời tổng thống Thomas Jefferson từ năm 1797 đến năm 1801.

Năm 1801, Madison được bầu làm phó tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ, phục vụ dưới thời tổng thống Thomas Jefferson từ năm 1801 đến năm 1809.

James Madison: Tổng thống thứ 5 của Hoa Kỳ

Tổng thống

Năm 1808, Madison được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ. Ông đánh bại Charles Cotesworth Pinckney, người trở thành phó tổng thống.

Madison là một tổng thống ôn hòa. Ông đã cố gắng tránh xung đột với các cường quốc châu Âu và ông đã mua lại Louisiana từ Pháp vào năm 1803, mở rộng đáng kể lãnh thổ của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, Madison cũng là một tổng thống dũng cảm. Ông đã lãnh đạo Hoa Kỳ trong Chiến tranh 1812 chống lại Anh. Chiến tranh là một thất bại cho Hoa Kỳ, nhưng nó đã giúp củng cố chủ nghĩa dân tộc Mỹ.

Madison rời nhiệm sở vào năm 1817 và trở về Montpelier, điền trang của ông ở Virginia. Ông qua đời vào ngày 28 tháng 6 năm 1836, hưởng thọ 85 tuổi.

Di sản

James Madison là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông là một trong những người cha sáng lập của Hoa Kỳ, đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng Mỹ và trong việc thiết lập chính phủ Hoa Kỳ.

Madison là một người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền tự do và dân chủ. Ông cũng là một nhà tư tưởng vĩ đại, đã viết ra Hiến pháp Hoa Kỳ.

Madison được coi là một trong những tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ. Tên của ông được đặt cho nhiều thành phố, thị trấn, trường học và công trình công cộng khác nhau trên khắp Hoa Kỳ.

Một số thành tựu nổi bật của James Madison

 • Là một trong những người ký Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ
 • Là một trong những người soạn thảo Hiến pháp Hoa Kỳ
 • Là phó tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ
 • Là tổng thống thứ 5 của Hoa Kỳ
 • Mua lại Louisiana từ Pháp vào năm 1803
 • Lãnh đạo Hoa Kỳ trong Chiến tranh 1812
 • Là người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền tự do và dân chủ
 • Là một nhà tư tưởng vĩ đại, đã viết ra Hiến pháp Hoa Kỳ

Chiến tranh 1812

Chiến tranh 1812 là một cuộc xung đột quân sự giữa Hoa Kỳ và Anh. Chiến tranh bắt đầu vào năm 1812 và kết thúc vào năm 1815.

Chiến tranh 1812 bắt đầu do nhiều nguyên nhân, bao gồm:

 • Sự đối đầu giữa Hoa Kỳ và Anh về thương mại
 • Sự can thiệp của Anh vào các vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ
 • Sự ủng hộ của Anh đối với các bộ lạc người Mỹ bản địa ở biên giới
Trang Web Chia Sẻ Thông Tin Có Thể Bạn Chưa Biết Về Con Người, Thực Vật, Động Vật, Khoa Học, Thế Giới Tâm Linh, Phong Tục, Sức Khỏe.