John Tyler: Tổng thống thứ 10 của Hoa Kỳ

John Tyler là tổng thống thứ 10 của Hoa Kỳ, phục vụ từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 4 tháng 3 năm 1845. Ông là một thành viên của Đảng Whig
John Tyler là tổng thống thứ 10 của Hoa Kỳ, phục vụ từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 4 tháng 3 năm 1845. Ông là một thành viên của Đảng Whig và là tổng thống đầu tiên kế nhiệm tổng thống qua đời.

John Tyler: Tổng thống thứ 10 của Hoa Kỳ


Tiểu sử

John Tyler sinh ngày 29 tháng 3 năm 1790 tại Greenway, Virginia. Ông là con trai của John Tyler, một đại biểu cho Quốc hội Lục địa và thống đốc bang Virginia. Tyler được giáo dục tại nhà và sau đó là tại Đại học William and Mary.

Năm 1811, Tyler được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ, nơi ông phục vụ cho đến năm 1816. Ông cũng là thống đốc bang Virginia từ năm 1825 đến năm 1827.

Năm 1827, Tyler được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ, nơi ông phục vụ cho đến năm 1836.

Năm 1836, Tyler được bầu làm phó tổng thống thứ 10 của Hoa Kỳ, dưới thời tổng thống William Henry Harrison.

Năm 1841, Harrison qua đời sau 31 ngày nhậm chức, và Tyler trở thành tổng thống.

Tổng thống

Tyler là một tổng thống bảo thủ. Ông là một người ủng hộ mạnh mẽ cho chủ nghĩa liên bang và ông đã từ chối thực hiện một số chính sách của Đảng Whig.

Một số thành tựu nổi bật của John Tyler

  • Là tổng thống đầu tiên kế nhiệm tổng thống qua đời
  • Là tổng thống đầu tiên từ chối thực hiện một số chính sách của đảng của mình
  • Ký hiệp ước Annexation, sáp nhập Texas vào Hoa Kỳ
  • Ký hiệp ước Tyler-Webster, mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ về phía tây

Các chính sách của John Tyler

John Tyler: Tổng thống thứ 10 của Hoa Kỳ

Tyler là một tổng thống có chính sách ít nổi bật. Một số chính sách nổi bật của ông bao gồm:

  • Chính sách đối nội: Tyler đã thực hiện một số chính sách đối nội nhằm bảo vệ các lợi ích của Hoa Kỳ.
  • Chính sách đối ngoại: Tyler đã thực hiện một số chính sách đối ngoại nhằm bảo vệ các lợi ích của Hoa Kỳ.

Di sản

John Tyler là một tổng thống được nhớ đến vì sự bảo thủ của ông và vì việc ông từ chối thực hiện một số chính sách của đảng của mình. Ông là tổng thống đầu tiên từ chối thực hiện một số chính sách của đảng của mình.

Cuộc tranh chấp với Đảng Whig

Tyler là một tổng thống bảo thủ, trong khi Đảng Whig là một đảng có xu hướng tự do hơn. Tyler đã từ chối thực hiện một số chính sách của Đảng Whig, bao gồm việc nâng cao mức thuế để tài trợ cho các dự án công cộng.

Sự khác biệt giữa Tyler và Đảng Whig đã dẫn đến việc Quốc hội Whig thông qua một loạt các nghị quyết bất tín nhiệm đối với Tyler. Tyler đã phủ quyết tất cả các nghị quyết này, và cuối cùng, ông đã bị trục xuất khỏi Đảng Whig.

Kết luận

John Tyler là một tổng thống có sự nghiệp chính trị ngắn ngủi nhưng đầy sóng gió. Ông là tổng thống đầu tiên kế nhiệm tổng thống qua đời và ông là tổng thống đầu tiên từ chối thực hiện một số chính sách của đảng của mình. Tyler là một tổng thống bảo thủ, và ông đã đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình sự phát triển của Hoa Kỳ trong nửa sau của thế kỷ 19.

Trang Web Chia Sẻ Thông Tin Có Thể Bạn Chưa Biết Về Con Người, Thực Vật, Động Vật, Khoa Học, Thế Giới Tâm Linh, Phong Tục, Sức Khỏe.