Lễ hội đền Gióng: Nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam

Lễ hội đền Gióng là một lễ hội truyền thống lớn nhất của dân tộc Việt Nam, được tổ chức vào ngày mùng 6 đến ngày 8 tháng Giêng âm lịch hàng năm

Lễ hội đền Gióng là một lễ hội truyền thống lớn nhất của dân tộc Việt Nam, được tổ chức vào ngày mùng 6 đến ngày 8 tháng Giêng âm lịch hàng năm tại Khu di tích lịch sử đền Sóc, xã Phù Đổng, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Lễ hội này là dịp để nhân dân cả nước tưởng nhớ và tri ân công lao của Thánh Gióng, một trong những vị anh hùng chống giặc ngoại xâm đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Lễ hội đền Gióng: Nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam

Lịch sử của lễ hội đền Gióng

Lễ hội đền Gióng có nguồn gốc từ rất lâu đời, có thể bắt nguồn từ thời đại Hùng Vương. Trong thời kỳ này, người Việt cổ quan niệm rằng, Thánh Gióng là một vị thần linh, đã có công đánh đuổi giặc Ân xâm lược. Vì vậy, người Việt cổ tổ chức lễ hội đền Gióng để tưởng nhớ và tri ân công lao của Thánh Gióng.

Lễ hội đền Gióng được phổ biến rộng rãi trong đời sống người Việt từ thời phong kiến. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, lễ hội đền Gióng vẫn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Ý nghĩa của lễ hội đền Gióng

Lễ hội đền Gióng có nhiều ý nghĩa, thể hiện lòng tự hào, tự tôn dân tộc của người Việt Nam.

 • Tưởng nhớ công lao của Thánh Gióng: Lễ hội đền Gióng là dịp để nhân dân cả nước tưởng nhớ công lao to lớn của Thánh Gióng, một trong những vị anh hùng chống giặc ngoại xâm đầu tiên của dân tộc Việt Nam.
 • Tôn vinh truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam: Lễ hội đền Gióng còn là dịp để tôn vinh truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.
 • Gắn kết cộng đồng dân tộc: Lễ hội đền Gióng là dịp để nhân dân cả nước cùng nhau tưởng nhớ về cội nguồn, gắn kết cộng đồng dân tộc.
Lễ hội đền Gióng: Nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam

Các hoạt động trong lễ hội đền Gióng

Lễ hội đền Gióng thường diễn ra trong 3 ngày, với các hoạt động chính sau:

 • Ngày 5 tháng Giêng:
  • Lễ rước kiệu: Vào buổi sáng, các tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ rước kiệu về đền Gióng.
  • Lễ dâng hương: Vào buổi chiều, nhân dân cả nước sẽ dâng hương lên Thánh Gióng.
 • Ngày 6 tháng Giêng:
  • Lễ khai mạc: Vào buổi sáng, các đại diện từ trung ương và các địa phương sẽ tổ chức lễ khai mạc lễ hội.
  • Lễ rước nước: Vào buổi chiều, các đoàn rước nước sẽ rước nước từ sông Hồng về đền Gióng.
 • Ngày 7 tháng Giêng:
  • Lễ rước kiệu: Vào buổi sáng, các đoàn rước kiệu sẽ rước kiệu Thánh Gióng quanh làng Phù Đổng.
  • Lễ hội văn hóa: Vào buổi chiều, nhân dân cả nước sẽ tham gia các hoạt động văn hóa như thi đấu thể thao, hát ca, múa,...
 • Ngày 8 tháng Giêng:
  • Lễ tạ: Vào buổi sáng, các đại diện từ trung ương và các địa phương sẽ tổ chức lễ tạ Thánh Gióng.

Bảo tồn lễ hội đền Gióng

Lễ hội đền Gióng là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, cần được bảo tồn và phát huy. Để bảo tồn lễ hội đền Gióng, cần có những biện pháp tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của nhân dân về giá trị của lễ hội. Đồng thời, cần có những biện pháp để gìn giữ, phát huy các nghi lễ, phong tục tập quán trong lễ hội đền Gióng.

Một số nét đặc trưng của lễ hội đền Gióng

Lễ hội đền Gióng có một số nét đặc trưng sau:

 • Lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Lễ hội đền Gióng được tổ chức theo nghi thức truyền thống của dân tộc Việt Nam, với các nghi thức như rước kiệu, tế thần
Trang Web Chia Sẻ Thông Tin Có Thể Bạn Chưa Biết Về Con Người, Thực Vật, Động Vật, Khoa Học, Thế Giới Tâm Linh, Phong Tục, Sức Khỏe.