Martin Van Buren: Tổng thống thứ 8 của Hoa Kỳ

Martin Van Buren là tổng thống thứ 8 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1837 đến năm 1841. Ông là một chính trị gia Đảng Dân chủ

Martin Van Buren là tổng thống thứ 8 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1837 đến năm 1841. Ông là một chính trị gia Đảng Dân chủ và là một trong những tổng thống ít thành công nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.


Martin Van Buren: Tổng thống thứ 8 của Hoa Kỳ

Tiểu sử

Martin Van Buren sinh ngày 5 tháng 12 năm 1782 tại Kinderhook, New York. Ông là con trai của Abraham Van Buren, một nông dân và Johanna Van Ness Van Buren. Van Buren được giáo dục tại nhà và sau đó là tại Đại học Columbia.

Năm 1802, Van Buren được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ, nơi ông phục vụ cho đến năm 1813. Ông cũng là thống đốc bang New York từ năm 1829 đến năm 1832.

Năm 1832, Van Buren được bầu làm phó tổng thống thứ 8 của Hoa Kỳ, phục vụ dưới thời tổng thống Andrew Jackson.

Năm 1836, Van Buren được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ, đánh bại William Henry Harrison.

Tổng thống

Van Buren là một tổng thống dân chủ. Ông tin tưởng vào quyền của người dân và ông đã tiếp tục nhiều chính sách của Andrew Jackson.

Tuy nhiên, Van Buren cũng là một tổng thống thiếu kinh nghiệm. Ông đã không thể giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1837, dẫn đến sự sụp đổ của Ngân hàng Hoa Kỳ và một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

Một số thành tựu nổi bật của Martin Van Buren

  • Là tổng thống đầu tiên được sinh ra sau Cách mạng Mỹ
  • Là tổng thống đầu tiên của Đảng Dân chủ
  • Tiếp tục nhiều chính sách của Andrew Jackson
  • Ký Hiệp ước Webster-Ashburton, xác định ranh giới giữa Hoa Kỳ và Canada
Martin Van Buren: Tổng thống thứ 8 của Hoa Kỳ

Các chính sách của Martin Van Buren

Van Buren là một tổng thống có chính sách ít nổi bật. Một số chính sách nổi bật của ông bao gồm:

  • Kêu gọi giảm thuế: Van Buren đã kêu gọi giảm thuế để kích thích nền kinh tế.
  • Kêu gọi mở rộng lãnh thổ: Van Buren đã kêu gọi mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ bằng cách mua lại Cuba từ Tây Ban Nha.
  • Chính sách đối nội: Van Buren đã thực hiện một số chính sách đối nội nhằm bảo vệ các lợi ích của Hoa Kỳ.
  • Chính sách đối ngoại: Van Buren đã thực hiện một số chính sách đối ngoại nhằm bảo vệ các lợi ích của Hoa Kỳ.

Di sản

Martin Van Buren là một tổng thống ít thành công nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông đã không thể giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1837, dẫn đến sự sụp đổ của Ngân hàng Hoa Kỳ và một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

Van Buren cũng là một tổng thống bị chỉ trích vì thiếu kinh nghiệm và vì các chính sách của ông gây bất lợi cho các nhóm thiểu số, bao gồm người Mỹ bản địa và người nhập cư.

Trang Web Chia Sẻ Thông Tin Có Thể Bạn Chưa Biết Về Con Người, Thực Vật, Động Vật, Khoa Học, Thế Giới Tâm Linh, Phong Tục, Sức Khỏe.