Millard Fillmore: Tổng thống thứ 13 của Hoa Kỳ

Millard Fillmore là tổng thống thứ 13 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1850 đến năm 1853. Ông là thành viên của đảng Whig và được bầu vào chức vụ tổng thống

Millard Fillmore là tổng thống thứ 13 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1850 đến năm 1853. Ông là thành viên của đảng Whig và được bầu vào chức vụ tổng thống sau cái chết của Zachary Taylor.

Millard Fillmore: Tổng thống thứ 13 của Hoa Kỳ

Fillmore sinh ra ở Buffalo, New York vào năm 1800. Ông là một luật sư và chính khách nổi tiếng ở New York trước khi được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ vào năm 1833. Ông phục vụ trong Hạ viện trong 13 năm, trước khi được bầu vào Thượng viện vào năm 1849.

Fillmore là một người theo chủ nghĩa lập quốc và ủng hộ việc giải phóng nô lệ. Tuy nhiên, ông cũng là một người theo chủ nghĩa hòa bình và muốn tránh xung đột giữa các khu vực của Hoa Kỳ.

Khi Fillmore nhậm chức tổng thống, ông phải đối mặt với một số thách thức lớn, bao gồm vấn đề nô lệ. Quốc hội đã thông qua Đạo luật Missouri năm 1820, cấm nô lệ ở các bang nằm phía bắc ranh giới 36°30'. Tuy nhiên, vấn đề nô lệ vẫn tiếp tục gây chia rẽ đất nước.

Năm 1850, Quốc hội thông qua Đạo luật Hòa giải, một thỏa thuận tạm thời nhằm giải quyết vấn đề nô lệ. Đạo luật này cho phép nhập khẩu nô lệ vào California, nhưng cấm nô lệ ở các bang mới được thành lập ở miền Tây. Đạo luật này cũng thiết lập một chế độ nô lệ có hạn chế ở Duyên hải Thái Bình Dương.

Fillmore ủng hộ Đạo luật Hòa giải, nhưng ông không hài lòng với một số điều khoản của nó. Ông tin rằng đạo luật này chỉ là một giải pháp tạm thời và không giải quyết được vấn đề nô lệ một cách triệt để.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, Fillmore cũng phải đối mặt với sự bùng nổ của vụ ly khai ở miền Nam. Năm 1852, đảng Whig đã bị chia rẽ về vấn đề nô lệ. Fillmore đã cố gắng giữ cho đảng đoàn kết, nhưng ông đã không thành công.

Vào năm 1852, Fillmore đã không được đề cử ứng cử viên tổng thống của đảng Whig. Thay vào đó, đảng Whig đã đề cử Winfield Scott, một người chống nô lệ. Scott đã thua cuộc bầu cử tổng thống trước Franklin Pierce, một người ủng hộ nô lệ.

Fillmore rời nhiệm sở tổng thống vào năm 1853. Sau khi rời nhiệm sở, ông trở về Buffalo, New York và sống một cuộc sống bình lặng. Ông qua đời vào năm 1874.

Millard Fillmore: Tổng thống thứ 13 của Hoa Kỳ

Tổng kết

Millard Fillmore là một tổng thống có nhiệm kỳ ngắn ngủi, nhưng ông đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông là tổng thống Whig cuối cùng và là tổng thống đầu tiên không được bầu lại.

Fillmore là một người theo chủ nghĩa lập quốc và ủng hộ việc giải phóng nô lệ. Tuy nhiên, ông cũng là một người theo chủ nghĩa hòa bình và muốn tránh xung đột giữa các khu vực của Hoa Kỳ.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, Fillmore đã phải đối mặt với một số thách thức lớn, bao gồm vấn đề nô lệ và sự bùng nổ của vụ ly khai ở miền Nam. Ông đã cố gắng giữ cho đất nước đoàn kết, nhưng ông đã không thành công.

Trang Web Chia Sẻ Thông Tin Có Thể Bạn Chưa Biết Về Con Người, Thực Vật, Động Vật, Khoa Học, Thế Giới Tâm Linh, Phong Tục, Sức Khỏe.