Thomas Jefferson: Tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ

Thomas Jefferson là tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1801 đến năm 1809. Ông là một trong những người cha sáng lập của Hoa Kỳ
Thomas Jefferson là tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1801 đến năm 1809. Ông là một trong những người cha sáng lập của Hoa Kỳ, đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng Mỹ và trong việc thiết lập chính phủ Hoa Kỳ.


Thomas Jefferson: Tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ

Tiểu sử

Thomas Jefferson sinh ngày 13 tháng 4 năm 1743 tại Shadwell, Virginia. Ông là con trai của Peter Jefferson, một chủ đồn điền và Jane Randolph Jefferson. Jefferson được giáo dục tại nhà và sau đó là tại Đại học William and Mary.

Năm 1767, Jefferson trở thành một luật sư và bắt đầu hành nghề luật ở Virginia. Ông cũng được bầu vào Hội đồng Phổ tỉnh Virginia, nơi ông phục vụ từ năm 1769 đến năm 1775.

Jefferson là một người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền tự do và độc lập cho các thuộc địa Mỹ. Ông là một trong những người ký Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ vào năm 1776.

Trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ, Jefferson là một đại biểu cho Quốc hội Lục địa và là một thành viên của Hội đồng Chiến tranh. Ông cũng là người đại diện cho Hoa Kỳ tại Pháp từ năm 1785 đến năm 1789.

Sau chiến tranh, Jefferson là một trong những người soạn thảo Hiến pháp Hoa Kỳ. Ông cũng là phó tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ, phục vụ dưới thời tổng thống John Adams từ năm 1797 đến năm 1801.

Năm 1800, Jefferson được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ. Ông đánh bại John Adams, người trở thành phó tổng thống.

Jefferson là một tổng thống ôn hòa. Ông đã cố gắng tránh xung đột với các cường quốc châu Âu và ông đã mua lại Louisiana từ Pháp vào năm 1803, mở rộng đáng kể lãnh thổ của Hoa Kỳ.

Jefferson cũng là một người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền lực của quốc hội. Ông đã phản đối các nỗ lực của George Washington để tăng cường quyền lực của tổng thống.

Jefferson rời nhiệm sở vào năm 1809 và trở về Monticello, điền trang của ông ở Virginia. Ông qua đời vào ngày 4 tháng 7 năm 1826, đúng vào ngày kỷ niệm 50 năm ký Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ.

Di sản

Thomas Jefferson là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông là một trong những người cha sáng lập của Hoa Kỳ, đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng Mỹ và trong việc thiết lập chính phủ Hoa Kỳ.

Jefferson là một người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền tự do và dân chủ. Ông cũng là một nhà tư tưởng vĩ đại, đã viết ra Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ và Tuyên ngôn Nhân quyền.

Jefferson được coi là một trong những tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ. Tên của ông được đặt cho nhiều thành phố, thị trấn, trường học và công trình công cộng khác nhau trên khắp Hoa Kỳ.

Thomas Jefferson: Tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ

Một số thành tựu nổi bật của Thomas Jefferson

  • Là một trong những người ký Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ
  • Là một trong những người soạn thảo Hiến pháp Hoa Kỳ
  • Là phó tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ
  • Là tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ
  • Mua lại Louisiana từ Pháp vào năm 1803
  • Là người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền tự do và dân chủ
  • Là một nhà tư tưởng vĩ đại, đã viết ra Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ và Tuyên ngôn Nhân quyền
Trang Web Chia Sẻ Thông Tin Có Thể Bạn Chưa Biết Về Con Người, Thực Vật, Động Vật, Khoa Học, Thế Giới Tâm Linh, Phong Tục, Sức Khỏe.