Warren G. Harding: Tổng thống theo chủ nghĩa bảo thủ và những vụ bê bối

Warren G. Harding là tổng thống thứ 29 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1921 đến năm 1923. Ông là một tổng thống theo chủ nghĩa bảo thủ

Warren G. Harding là tổng thống thứ 29 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1921 đến năm 1923. Ông là một tổng thống theo chủ nghĩa bảo thủ, và đã để lại một di sản bị lu mờ bởi tham nhũng và bê bối.

Warren G. Harding: Tổng thống theo chủ nghĩa bảo thủ và những vụ bê bối

Tuổi thơ và sự nghiệp

Harding sinh ra ở Blooming Grove, Ohio, vào ngày 2 tháng 11 năm 1865. Ông là con trai của George Tryon Harding, một doanh nhân, và Phoebe Elizabeth Dickerson Harding.

Harding theo học Đại học Ohio Central và Đại học Luật Ohio Central. Sau khi tốt nghiệp, ông bắt đầu sự nghiệp báo chí ở Marion, Ohio.

Harding sớm trở thành một nhà chính trị thành công. Ông được bầu vào Hạ viện bang Ohio năm 1899, và được bầu vào Thượng viện bang Ohio năm 1903.

Tổng thống

Harding được đề cử làm tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 1920. Ông tranh cử với James M. Cox, ứng cử viên của Đảng Dân chủ. Harding đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với 404 phiếu đại cử tri, so với 127 phiếu của Cox.

Harding nhậm chức tổng thống vào ngày 4 tháng 3 năm 1921. Ông là người kế nhiệm Woodrow Wilson, người đã từ chức để đi du lịch vòng quanh thế giới.

Harding là một tổng thống theo chủ nghĩa bảo thủ. Ông ủng hộ các chính sách như giảm thuế, giảm chi tiêu và tăng cường quân đội.

Warren G. Harding: Tổng thống theo chủ nghĩa bảo thủ và những vụ bê bối

Chính sách đối nội

Một trong những thành tựu chính của Harding trong chính sách đối nội là việc thông qua Đạo luật Ngân sách và Kế toán năm 1921. Đạo luật này đã thiết lập hệ thống ngân sách chính thức đầu tiên của Hoa Kỳ, và đã giúp giảm chi tiêu chính phủ.

Harding cũng đã ủng hộ các chính sách giảm thuế. Ông đã ký Đạo luật Cắt giảm Thuế năm 1921, điều này đã cắt giảm đáng kể thuế đối với doanh nghiệp và cá nhân.

Harding cũng đã ủng hộ việc tăng cường quân đội. Ông đã ký Đạo luật Quân đội năm 1920, điều này đã tăng gấp đôi quân số của Hoa Kỳ.

Chính sách đối ngoại

Harding đã theo đuổi một chính sách đối ngoại hòa bình và hợp tác. Ông đã ký Hiệp ước Washington năm 1921, điều này đã giới hạn hải quân của Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản và Pháp.

Harding cũng đã ký Hiệp ước Kellogg-Briand năm 1928, điều này đã lên án chiến tranh như một công cụ chính sách đối ngoại.

Di sản

Warren G. Harding là một tổng thống có di sản phức tạp. Ông đã để lại một số thành tựu đáng kể, bao gồm việc thông qua Đạo luật Ngân sách và Kế toán năm 1921 và Hiệp ước Washington năm 1921.

Tuy nhiên, di sản của Harding cũng bị lu mờ bởi một số vụ bê bối lớn, bao gồm vụ bê bối Teapot Dome và vụ bê bối Veterans' Bureau.

Những vụ bê bối

Một trong những vụ bê bối lớn nhất trong nhiệm kỳ của Harding là vụ bê bối Teapot Dome. Vụ bê bối này liên quan đến việc cấp phép khai thác dầu ở các khu vực đất công cho các công ty tư nhân.

Vụ bê bối Veterans' Bureau liên quan đến việc tham nhũng và lạm dụng tài sản trong Cục Cựu chiến binh.

Những vụ bê bối này đã làm suy yếu uy tín của Harding và chính phủ của ông. Chúng cũng góp phần dẫn đến sự suy thoái kinh tế lớn năm 1929.

Kết luận

Warren G. Harding là một nhân vật phức tạp và thú vị trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông là một tổng thống có di sản phức tạp, bao gồm một số thành tựu đáng kể và một số vụ bê bối lớn.

Trang Web Chia Sẻ Thông Tin Có Thể Bạn Chưa Biết Về Con Người, Thực Vật, Động Vật, Khoa Học, Thế Giới Tâm Linh, Phong Tục, Sức Khỏe.