William Henry Harrison: Tổng thống thứ 9 của Hoa Kỳ

William Henry Harrison là tổng thống thứ 9 của Hoa Kỳ, phục vụ từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 1841. Ông là tổng thống đầu tiên của Đảng Whig

William Henry Harrison là tổng thống thứ 9 của Hoa Kỳ, phục vụ từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 1841. Ông là tổng thống đầu tiên của Đảng Whig và là tổng thống phục vụ nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

William Henry Harrison: Tổng thống thứ 9 của Hoa Kỳ


Tiểu sử

William Henry Harrison sinh ngày 9 tháng 2 năm 1773 tại Berkeley Plantation, Virginia. Ông là con trai của Benjamin Harrison, một đại biểu cho Quốc hội Lục địa và thống đốc bang Virginia. Harrison được giáo dục tại nhà và sau đó là tại Đại học William and Mary.

Năm 1791, Harrison gia nhập quân đội Hoa Kỳ và phục vụ trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ. Ông được phong quân hàm thiếu tá và được trao tặng Huân chương Danh dự.

Năm 1798, Harrison được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ, nơi ông phục vụ cho đến năm 1800. Ông cũng là thống đốc bang Indiana từ năm 1801 đến năm 1812.

Năm 1812, Harrison được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ và dẫn đầu quân đội trong Chiến tranh năm 1812. Ông đánh bại người Anh trong trận Tippecanoe vào năm 1811 và trong trận Fallen Timbers vào năm 1813.

Năm 1816, Harrison được bầu làm thống đốc bang Ohio, nơi ông phục vụ cho đến năm 1825. Ông cũng là thống đốc bang Indiana từ năm 1825 đến năm 1828.

Năm 1836, Harrison là ứng cử viên của Đảng Whig cho chức tổng thống. Ông đã đánh bại Martin Van Buren, nhưng ông đã qua đời sau 31 ngày nhậm chức vì căn bệnh viêm phổi.

William Henry Harrison: Tổng thống thứ 9 của Hoa Kỳ

Tổng thống

Harrison là một tổng thống có tinh thần yêu nước. Ông là một anh hùng quân đội và ông đã được bầu làm tổng thống dựa trên danh tiếng của mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ.

Tuy nhiên, Harrison cũng là một tổng thống thiếu kinh nghiệm. Ông đã không thể giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1837 và ông đã qua đời sau 31 ngày nhậm chức.

Một số thành tựu nổi bật của William Henry Harrison

  • Là tổng thống đầu tiên của Đảng Whig
  • Là tổng thống đầu tiên được sinh ra sau Cách mạng Mỹ
  • Là tổng thống đầu tiên được bầu từ phía tây sông Mississippi
  • Là tổng thống đầu tiên đánh bại người Anh trong Chiến tranh năm 1812

Các chính sách của William Henry Harrison

Harrison là một tổng thống có chính sách ít nổi bật. Một số chính sách nổi bật của ông bao gồm:

  • Kêu gọi giảm thuế: Harrison đã kêu gọi giảm thuế để kích thích nền kinh tế.
  • Kêu gọi mở rộng lãnh thổ: Harrison đã kêu gọi mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ bằng cách mua lại Cuba từ Tây Ban Nha.
  • Chính sách đối nội: Harrison đã thực hiện một số chính sách đối nội nhằm bảo vệ các lợi ích của Hoa Kỳ.
  • Chính sách đối ngoại: Harrison đã thực hiện một số chính sách đối ngoại nhằm bảo vệ các lợi ích của Hoa Kỳ.

Di sản

William Henry Harrison là một tổng thống được nhớ đến vì danh tiếng của mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và vì cuộc đời ngắn ngủi của ông. Ông là tổng thống phục vụ nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Trang Web Chia Sẻ Thông Tin Có Thể Bạn Chưa Biết Về Con Người, Thực Vật, Động Vật, Khoa Học, Thế Giới Tâm Linh, Phong Tục, Sức Khỏe.