Zachary Taylor: Tổng thống thứ 12 của Hoa Kỳ

Zachary Taylor là tổng thống thứ 12 của Hoa Kỳ, phục vụ từ ngày 4 tháng 3 năm 1849 đến ngày 9 tháng 7 năm 1850. Ông là một thành viên của Đảng Whig

Zachary Taylor là tổng thống thứ 12 của Hoa Kỳ, phục vụ từ ngày 4 tháng 3 năm 1849 đến ngày 9 tháng 7 năm 1850. Ông là một thành viên của Đảng Whig và là tổng thống đầu tiên không có kinh nghiệm chính trị trước khi được bầu.

Zachary Taylor: Tổng thống thứ 12 của Hoa Kỳ


Tiểu sử

Zachary Taylor sinh ngày 24 tháng 11 năm 1784 tại Barboursville, Virginia. Ông là con trai của Richard Taylor, một đại tá trong Quân đội Lục địa và Sarah Dabney Strother Taylor. Taylor được giáo dục tại nhà và sau đó là tại Học viện Quân sự West Point.

Năm 1808, Taylor tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point và gia nhập Quân đội Lục địa. Ông đã tham gia nhiều cuộc chiến, bao gồm Chiến tranh năm 1812, Chiến tranh Seminole và Chiến tranh Mexico.

Năm 1848, Taylor được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ, đánh bại Lewis Cass.

Tổng thống

Taylor là một tổng thống có kinh nghiệm quân sự nhưng không có kinh nghiệm chính trị. Ông đã cố gắng duy trì một chính sách trung lập trong vấn đề nô lệ, nhưng ông đã qua đời sau 16 tháng nhậm chức.

Một số thành tựu nổi bật của Zachary Taylor

  • Là tổng thống đầu tiên không có kinh nghiệm chính trị trước khi được bầu
  • Giành chiến thắng trong Chiến tranh Mexico
  • Mua lại California, New Mexico, Utah và Colorado từ Mexico

Các chính sách của Zachary Taylor

Taylor là một tổng thống có chính sách trung lập. Ông đã cố gắng duy trì một chính sách trung lập trong vấn đề nô lệ, nhưng ông đã qua đời sau 16 tháng nhậm chức.

Zachary Taylor: Tổng thống thứ 12 của Hoa Kỳ

Di sản

Zachary Taylor là một tổng thống được nhớ đến vì thành công của ông trong việc mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ về phía tây. Ông là tổng thống đầu tiên không có kinh nghiệm chính trị trước khi được bầu và ông đã có tác động đáng kể đến sự phát triển của Hoa Kỳ trong nửa sau của thế kỷ 19.

Chiến tranh Mexico

Taylor đã sử dụng chiến tranh để đạt được mục tiêu mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ về phía tây. Ông đã tuyên bố rằng Texas là một phần của Hoa Kỳ và ông đã gửi quân đội vào lãnh thổ Mexico.

Chiến tranh Mexico kéo dài từ năm 1846 đến năm 1848. Hoa Kỳ đã giành chiến thắng trong chiến tranh và đã mua lại California, New Mexico, Utah và Colorado từ Mexico.

Chiến tranh Mexico đã gây ra nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng chiến tranh là một hành động xâm lược, trong khi những người khác cho rằng chiến tranh là cần thiết để bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ.

Kết luận

Zachary Taylor là một tổng thống có vai trò quan trọng trong việc định hình sự phát triển của Hoa Kỳ trong nửa sau của thế kỷ 19. Ông là tổng thống đầu tiên không có kinh nghiệm chính trị trước khi được bầu và ông đã mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ về phía tây, một thành tựu có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của Hoa Kỳ.

Cái chết của Zachary Taylor

Taylor qua đời vào ngày 9 tháng 7 năm 1850 tại Bệnh viện Quốc hội ở Washington, D.C. Ông qua đời vì viêm ruột thừa, chỉ 16 tháng sau khi nhậm chức.

Cái chết của Taylor đã khiến cho quyền lực tổng thống rơi vào tay phó tổng thống Millard Fillmore. Fillmore là một thành viên của Đảng Whig và ông đã tiếp tục chính sách của Taylor trong nhiệm kỳ của mình.

Trang Web Chia Sẻ Thông Tin Có Thể Bạn Chưa Biết Về Con Người, Thực Vật, Động Vật, Khoa Học, Thế Giới Tâm Linh, Phong Tục, Sức Khỏe.