Chiến thắng Điện Biên Phủ - "Chiến công chấn động địa cầu"

Bài báo ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ là một mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam.

Hôm nay, 7/5/2024, là kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chiến dịch Điện Biên Phủ (13/3/1954 - 7/5/1954) là một chiến thắng vĩ đại, hiển hách, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.

Chiến thắng Điện Biên Phủ - "Chiến công chấn động địa cầu"


Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng, mưu trí, kiên cường, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, buộc tướng De Castries cùng toàn bộ binh lính Pháp phải đầu hàng. Chiến thắng này đã làm thất bại âm mưu "đàm phán trên thế mạnh" của thực dân Pháp, buộc chúng phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là một biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường, không ngại hy sinh của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng này đã khẳng định sức mạnh của chiến tranh nhân dân, góp phần cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

70 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa lịch sử và tầm vóc to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị. Chiến thắng này là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là nguồn động viên to lớn cho các thế hệ mai sau tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới đây là một số thông tin chi tiết về Chiến thắng Điện Biên Phủ:

 • Lực lượng tham gia:
  • Quân đội Nhân dân Việt Nam: hơn 50.000 quân
  • Quân đội Pháp: hơn 16.000 quân, bao gồm cả lính lê dương và quân thuộc địa
 • Quá trình chiến dịch:
  • Giai đoạn 1 (13/3 - 15/3/1954): Quân đội Việt Nam bao vây, cô lập tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
  • Giai đoạn 2 (16/3 - 30/4/1954): Quân đội Việt Nam tấn công các phân khu trung tâm của tập đoàn cứ điểm.
  • Giai đoạn 3 (1/5 - 7/5/1954): Quân đội Việt Nam tổng công kích và tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
 • Kết quả:
  • Quân đội Việt Nam tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, bắt sống hơn 16.000 quân địch.
  • Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm thất bại âm mưu "đàm phán trên thế mạnh" của thực dân Pháp, buộc chúng phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Chiến thắng Điện Biên Phủ - "Chiến công chấn động địa cầu"

Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng vĩ đại, hiển hách của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng này đã đi vào lịch sử thế giới như một biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường, không ngại hy sinh của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta càng thêm biết ơn và trân trọng sự hy sinh của các thế hệ cha ông đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng ta nguyện tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ, đoàn kết một lòng, ra sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là một dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là niềm tự hào của dân tộc ta!