ĐỀ KIỂM TRA MÔN KỸ NĂNG CÁ NHÂN

  ĐỀ KIỂM TRA MÔN KỸ NĂNG CÁ NHÂN EG35.087

ĐỀ KIỂM TRA MÔN KỸ NĂNG CÁ NHÂN


CÂU HỎI TRẮC NHIỆM
Trong quá trình giao tiếp, một người sẽ không được người khác tin tưởng khi họ:
Đáp án đúng là: Không trung thực trong công việc
Tìm phương án đúng nhất. Lời khen có tác dụng rất tích cực trong quan hệ giao tiếp. Tuy nhiên nên bày tỏ lời khen như thế nào để tăng hiệu quả bền vững của các mối quan hệ ?
Đáp án đúng là: Dành những lời khen tặng chân thành cho đối tác đúng lúc, đúng chỗ
Trong quá trình giao tiếp với những người khác, nếu một người chỉ chú tâm đến lợi ích của bản thân mình thì người đó sẽ:
Đáp án đúng là: Tạo sự bất tín nhiệm của các đối tác
Trong quá trình giao tiếp, khi cần đối tác cung cấp thông tin, bạn nên đặt câu hỏi dạng nào để khiến cho đối tác dễ chịu và cởi mở nói chuyện với bạn?
Đáp án đúng là: Câu hỏi dạng mở
Tìm câu trả lời đúng nhất. Những người là đối tác thân thiết của nhau cần cư xử thế nào để duy trì mối quan hệ lâu dài với nhau?
Đáp án đúng là: Dù là thân cận đến mấy thì các đối tác cũng nên giữ lễ nghĩa, khoảng cách nhất định, không được suồng sã với nhau
Trong giao tiếp xã giao, nên sử dụng ngôn từ như thế nào để mọi người xung quanh đều hiểu đúng thông điệp của mình?
Đáp án đúng là: Sử dụng ngôn từ đơn giản phù hợp với người nghe và bối cảnh giao tiếp
Tìm phương án đúng nhất. Vì sao để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp lâu dài thì cần phải giữ lễ nghĩa và khoảng cách nhất định, không được suồng sã với các đối tác của mình?
Đáp án đúng là: Vì ai cũng có lòng tự tôn, việc giữ lễ nghĩa khoảng cách là để thể hiện sự tôn trọng đối tác
Tìm câu trả lời đúng nhất. Nhìn vào các mối quan hệ ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp có thể đánh giá:
Đáp án đúng là: Văn hóa của một doanh nghiệp
Trong trường hợp cụ thể, khi cấp trên đưa ra những quyết định không như mong đợi của bạn nhưng lại có vẻ phù hợp với các đồng nghiệp khác, bạn nên làm gì?
Đáp án đúng là: Tuân thủ, cấp quản lý bao giờ cũng có lý do để ra quyết định
Theo mô hình cửa sổ Johari, cách thức mà con người tương tác với người khác để hiểu về bản thân mình là gì?
Đáp án đúng là: Tự bộc lộ và đón nhận thông tin phản hồi
Tìm câu trả lời đúng nhất. Vì sao con người cần phải kiểm soát cảm xúc của bản thân?
Đáp án đúng là: Vì nếu phản ứng một cách không kiểm soát với những điều xảy ra trái ý mình thì sẽ dễ dẫn đến những hậu quả khó lường
Theo mô hình cửa sổ Johari, để phát triển bản thân thì con người cần chú trọng mở rộng phần nào?
Đáp án đúng là: Phần công khai/ Open
Tìm phương án đúng nhất. Trước khi tiến hành đàm phán, nên sử dụng phương pháp phân tích SWOT để:
Đáp án đúng là: Tìm hiểu thực lực của các bên tiến hành đàm phán
Tìm câu trả lời đúng nhất. Vì sao để thành công, mỗi cá nhân cần chú ý xây dựng nhân hiệu của mình?
Đáp án đúng là: Vì đó chính là cách tạo dựng hình ảnh, uy tín của cá nhân đối với xã hội
Tìm phương án đúng nhất. Chỉ số nào có ảnh hưởng lớn nhất đến sự thành công và hạnh phúc của con người?
Đáp án đúng là: Chỉ số thông minh cảm xúc (EQ)
Tìm câu trả lời đúng nhất. Khi một người chú trọng xây dựng nhân hiệu thì sẽ đạt được ích lợi gì?
Đáp án đúng là: Đạt được thành công bền vững nhờ có uy tín và nhân cách tốt đẹp
Tìm câu trả lời đúng nhất. Một người có nhân hiệu tốt tức là có uy tín và hình ảnh tốt thì sẽ dễ dàng đạt được điều gì?
Đáp án đúng là: Thành công trong công việc và cuộc sống
Tìm phương án đúng nhất. Luận điểm nào dưới đây nhận định đúng về mổi quan hệ giữa cá nhân và xã hội
Đáp án đúng là: Mỗi cá nhân là một thành viên của xã hội, mang bản chất xã hội và không thể sống ngoài xã hội
Tìm câu trả lời đúng nhất. Xã hội sẽ phát triển khi từng cá nhân nỗ lực phát triển bản thân mình bởi vì:
Đáp án đúng là: Xã hội muốn phát triển thì cần phải có sự đóng góp sức lực của từng cá nhân có nhân cách tốt, có trách nhiệm vì mục tiêu chung của xã hội.
Tìm phương án đúng nhất. Một người được coi là biết kiểm soát cảm xúc của bản thân khi người đó:
Đáp án đúng là: Kiềm chế sự bốc đồng, giữ bình tĩnh khi sự việc bất ngờ xảy ra
Tìm câu trả lời đúng nhất. Vì sao con người cần nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình?
Đáp án đúng là: Vì con người chỉ có thể tự tin khi biết được điểm mạnh của bản thân để phát triển nó và biết điểm yếu của bản thân để khắc phục nó
Tìm câu trả lời đúng nhất. Vì sao con người cần hiểu biết năng lực của bản thân mình?
Đáp án đúng là: Vì đó là tiền đề quan trọng để con người xây dựng nhân hiệu, tạo dựng hình ảnh và uy tín cá nhân hướng đến sự thành công trong công việc và cuôc sống
Tìm phương án đúng nhất. Một người được coi là thực sự có khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân khi người đó:
Đáp án đúng là: Giữ bình tĩnh trước mọi bất ngờ xảy ra
. Tìm câu trả lời đúng nhất. Vì sao con người cần phải tự tin vào bản thân mình?
Đáp án đúng là: Vì đó là điều kiện cần thiết để con người làm chủ bản thân, chủ động thực hiện những mục tiêu mà mình đã đề ra.
Tìm phương án xác định đúng trình tự các giai đoạn phát triển của nhóm
Đáp án đúng là: Giai đoạn hình thành – giai đoạn xung đột – giai đoạn chuẩn hóa – giai đoạn phát triển
Trong giai đoạn chuẩn bị đàm phán, người đàm phán cần xác định BATNA để:
Đáp án đúng là: Có thể chủ động, linh hoạt trong khi đàm phán
Tìm phương án đứng nhất:
Đáp án đúng là: Giảm thiểu những vướng mắc trong sự phối hợp giữa các cá nhân, các bộ phận của doanh nghiệp
Tìm phương án đứng nhất:
Trong môi trường doanh nghiệp, các thành viên cần nêu cao tinh thần làm việc theo nhóm để:
Đáp án đúng là: Giảm thiểu những vướng mắc trong sự phối hợp giữa các cá nhân, các bộ phận của doanh nghiệp
Tìm phương án đúng nhất. Con người cần hợp tác với nhau, làm việc theo nhóm bởi vì:
Đáp án đúng là: Làm việc theo nhóm sẽ tập hợp được khả năng của từng người, giúp họ bổ sung các khiếm khuyết cho nhau
Theo mô hình cửa sổ Johari, một người muốn khám phá những năng lực của chính bản thân mình thì người đó cần làm gì
Đáp án đúng là: Tích cực chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân
Trong giai đoạn xung đột, khi các thành viên trong nhóm phát triển ở các mức độ khác nhau, nảy sinh những kỳ vọng không thực tế, trong nhóm bắt đầu hình thành các phe phái, v.v. thì người lãnh đạo nhóm cần làm gì?
Đáp án đúng là: Khuyến khích các thành viên đưa ra những quan điểm khác nhau, cho phép có xung đột
Trong quá trình hoạt động nhóm, ở giai đoạn nào thường nảy sinh nhiều mâu thuẫn nhất về quan điểm, kinh nghiệm, năng lực, tính cách… giữa các thành viên nhóm
Đáp án đúng là: Giai đoạn xung đột
Trong quá trình hoạt động nhóm, đến giai đoạn nào thì các thành viên trong nhóm sẽ bắt đầu nhận thấy những lợi ích của việc cộng tác cùng với nhau và giảm bớt xung đột nội bộ
Đáp án đúng là: Giai đoạn chuẩn hóa
Tìm câu trả lời đúng nhất. Những người là đối tác thân thiết của nhau cần cư xử thế nào để duy trì mối quan hệ lâu dài với nhau?
Đáp án đúng là: Dù là thân cận đến mấy thì các đối tác cũng nên giữ lễ nghĩa, khoảng cách nhất định, không được suồng sã với nhau
Trong trường hợp nào thì doanh nghiệp chưa cần thành lập nhóm để giải quyết công việc
Đáp án đúng là: Khi các cá nhân có thể dễ dàng làm việc độc lập
Trong các nhân tố sau, nhân tố nào khiến cho quá trình giao tiếp không được triển khai thuận lợi
Đáp án đúng là: Người gửi không thể mã hóa đúng thông điệp
Trong cuộc họp nhóm, người điều hành cần xử trí như thế nào khi có thành viên phản đối gay gắt quan điểm của mình
Đáp án đúng là: Bình tĩnh, lắng nghe để điều chỉnh
Trong quá trình giao tiếp, khi cảm nhận được điều hay, điều tốt của đối tác bạn không nên làm gì
Đáp án đúng là: Biểu lộ sự ghen ghét đố kị
Tìm phương án trả lời đúng nhất. Một việc như thế nào thì được coi là khẩn cấp
Đáp án đúng là: Một việc được coi là khẩn cấp khi nó đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức
Tìm phương án đúng nhất. Một việc như thế nào thì được coi là quan trọng
Đáp án đúng là: Một việc được coi là quan trọng khi nó có một ý nghĩa lớn hoặc gây ra một kết quả đáng kế
Tìm phương án trả lời đúng nhất. Để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả thì cần xem xét vấn đề đó như thế nào
Đáp án đúng là: Xem xét vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau
Theo mô hình cửa sổ Johari, nếu một người sống quá khép kín, ngại giao tiếp thì người đó có thể gặp những điểm bất lợi gì
Đáp án đúng là: Thiếu thông tin, bỏ lỡ cơ hội hợp tác, phát triển
Tìm phương án đúng nhất. Khi các nhóm trong doanh nghiệp đều làm việc có hiệu quả thì sẽ mang lại điều gì cho doanh nghiệp
Đáp án đúng là: Uy tín và giá trị thương hiệu của doanh nghiệp được nâng cao
Tác hại của sự chia rẽ, mất đoàn kết trong khi làm việc nhóm là gì
Đáp án đúng là: Làm suy giảm tinh thần và hiệu quả làm việc của các thành viên
Tìm phương án trả lời đúng nhất. Vì sao để công việc nhóm được triển khai hiệu quả, các thành viên nhóm cần phải thể hiện tốt trách nhiệm cá nhân
Đáp án đúng là: chỉ khi các thành viên đều đồng thuận, chia sẻ trách nhiệm và có ý thức trách nhiệm với công việc chung thì nhóm mới có thể làm việc hiệu quả
Tư duy vượt ra ngoài rào cản (think outside of the box) khi giải quyết vấn đề có nghĩa là
Đáp án đúng là: Có cách nhìn mới, nhìn vấn đề từ các góc độ khác nhau, đa dạng và phong phú
Tìm phương án đúng nhất nói về khái niệm thuyết trình
Đáp án đúng là: Thuyết trình là một loại hình giao tiếp trong đó người thuyết trình trực tiếp cung cấp thông tin trước một nhóm khán giả nhằm đạt được một mục đích nhất định
Tìm câu trả lời đúng nhất. Vì sao sự thành công của một buổi thuyết trình phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: sự chuẩn bị của thuyết trình viên, sự ủng hộ của khán giả, sự chu đáo của công tác hậu cần
Đáp án đúng là: Vì một buổi thuyết trình không thể thiếu các yếu tố trên Sai

Vì một mình thuyết trình viên thì không đủ để làm nên sự thành công của buổi thuyết trình Sai
Tìm một phương án sai nói về vấn đề luyện tập của thuyết trình viên trước khi thực hiện bài thuyết trình
Đáp án đúng là: Thuyết trình viên không cần phải luyện tập trước khi thuyết trình vẫn có thể dễ dàng thành công
Thu thập thông tin tư liệu cho bài thuyết trình là công việc cần thực hiện trong giai đoạn nào
Đáp án đúng là: Giai đoạn chuẩn bị thuyết trình
Thành viên nhóm nên hành xử như thế nào khi nhóm đưa ra một quyết định không trùng hợp với quan điểm của mình
Đáp án đúng là: Chấp nhận vì đó là quyết định đã dựa trên những nguyên tắc và giá trị chung đã được thỏa hiệp của nhóm
Thông thường trong quá trình đàm phán, cả hai bên đều muốn giữ lập trường của mình. Nhưng để đi đến sự thống nhất và tạo dựng mối quan hệ lâu dài hai bên phải điều chỉnh lợi ích bằng cách:
Đáp án đúng là: Nhượng bộ lẫn nhau, tìm kiếm một thỏa thuận chung
Tìm một luận điểm đúng khi nói về đặc điểm của thời gian trong số các phương án sau:
Đáp án đúng là: Thời gian trôi qua không bao giờ ngừng lại
Trong quá trình giao tiếp với những người khác, nếu một người chỉ chú tâm đến lợi ích của bản thân mình thì người đó sẽ:
Đáp án đúng là: Tạo sự bất tín nhiệm của các đối tác
Trong số các nhân tố dưới đây, nhân tố nào có nguy cơ lớn nhất làm cho cuộc họp nhóm thất bại
Đáp án đúng là: Các thành viên công kích, dèm pha lẫn nhau
Trong môi trường học tập, khi nào thì nên thành lập nhóm
Đáp án đúng là: Khi thực hiện một bài tập lớn cần có kiến thức tổng hợp
Trước khi kết thúc bài thuyết trình, thuyết trình viên không nên làm gì để tạo được ấn tượng tốt với khán giả
Đáp án đúng là: Thông báo trước khi kết thúc Sai

Kết thúc bằng một nhận xét tiêu cực Đúng
Trong buổi thuyết trình, khi khán giả có các ý kiến trực tiếp phản đối mình thì thuyết trình viên nên xử lý thế nào
Đáp án đúng là: Bình tĩnh lắng nghe, hẹn sẽ tranh luận sau buổi thuyết trình
Tập thể có thể luôn luôn đáp ứng được mọi yêu cầu của các cá nhân hay không?
Đáp án đúng là: Không, khả năng của tập thể đáp ứng nhu cầu cá nhân thường thấp hơn yêu cầu của cá nhân xét về chất lượng, số lượng và tính đa dạng của nó
Tìm phương án đúng nhất. Con người cần tìm kiếm thông tin, tăng cường đề tài nói chuyện để:
Đáp án đúng là: Tạo sự linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn trong giao tiếp
Xác định một luận điểm đúng trong số các luận điểm dưới đây bàn về vấn đề mâu thuẫn nhóm
Đáp án đúng là Khi hoạt động nhóm, tất yếu sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn vì nhóm là sự tập hợp của những con người với quan niệm, tính cách, năng lực, kinh nghiệm… khác nhau
Xác định một luận điểm đúng nhất trong số các luận điểm dưới đây bàn về tính cách và trang phục của con người.
Đáp án đúng là: Những người có phong cách ăn mặc giống nhau nhưng tính cách vẫn có thể khác nhau
Xác định một phương án đúng nhất bàn về hoạt động đàm phán trong số các phương án sau:
Đáp án đúng là: Hoạt động đàm phán luôn gắn liền với sự tồn tại của con người
Xác định một câu hỏi dạng mở trong số các câu sau:
Đáp án đúng là: Như bạn biết thì câu chuyện diễn ra thế nào
Xác định một nhân tố gây cản trở quá trình giao tiếp trong các nhân tố sau:
Đáp án đúng là: Người nhận không giải mã đúng thông điệp
Xác định một luận điểm thể hiện cách hiểu đúng nhất về khái niệm giao tiếp trong các phương án dưới đây:
Đáp án đúng là: Giao tiếp là cách thức con người tạo lập các mối liên hệ với những người khác trong xã hội
Một cuộc đàm phán chưa thể gọi là thành công khi:
Đáp án đúng là: Các bên hiểu nhau và biết rõ những gì họ đã thỏa thuận nhưng chưa chắc về khả năng thực hiện
Một cuộc đàm phán dựa trên những tiêu chuẩn khách quan, trong đó các bên tập trung vào lợi ích thực sự chứ không cố giữ lấy lập trường. Có thể gọi đây là cuộc đàm phán kiểu:
Đáp án đúng là: Đàm phán kiểu nguyên tắc
Một cuộc đàm phán được tiến hành trong bầu không khí cởi mở, người đàm phán hết sức tránh xung đột, dễ dàng chịu nhượng bộ. Có thể gọi đây là cuộc đàm phán kiểu:
Đáp án đúng là: Đàm phán kiểu mềm
Một người được gọi là biết cách quản lý thời gian nếu người đó:
Đáp án đúng là: Biết phân loại công việc, lập kế hoạch và từng bước thực hiện theo kế hoạch
Một người quản lý thời gian tốt là người có nhiều công việc ở ô nào trong ma trận quản lý thời gian
Đáp án đúng là: Ô số 2: công việc quan trọng nhưng không khẩn cấp
Một thành viên nhóm nên ứng xử thế nào khi không hoàn thành công việc được giao?
Đáp án đúng là: Thành khẩn nhận lỗi và tìm mọi cách khắc phục sai sót
Một người tự tin về khả năng và giá trị về bản thân thì sẽ có những biểu hiện như thế nào?
Đáp án đúng là: Tư thế ngay ngắn, ung dung, mắt nhìn thẳng
Một người tự ty về bản thân thường có biểu hiện như thế nào
Đáp án đúng là: Rụt rè, ngại giao tiếp với người khác
Ma trận quản lý thời gian được xây dựng dựa trên những đặc tính nào
Đáp án đúng là: Tính quan trọng và tính khẩn cấp
Một người tự tin về bản thân thì sẽ phản ứng như thế nào khi được yêu cầu trình bày quan điểm của mình?
Đáp án đúng là: Nói ra những quan điểm của mình và sẵn sàng bảo vệ niềm tin về những gì là đúng
Một tập thể muốn duy trì được sự bền vững thì nó cần:
Đáp án đúng là: Biết kết hợp hài hòa lợi ích của cá nhân với lợi ích tập thể
Một cuộc đàm phán diễn ra như một cuộc đấu trí, trong đó các bên cùng đưa ra những chiêu thức áp đảo đối phương để đạt được mục đích của mình. Có thể gọi đây là cuộc đàm phán kiểu:
Đáp án đúng là: Đàm phán kiểu cứng
Người thuyết trình không nên làm gì để tránh tâm lý căng thẳng trong khi thuyết trình
Đáp án đúng là: Làm tốt các công tác hậu cần cho buổi thuyết trình s
Để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên trong nhóm, người trưởng nhóm không nên làm gì
Đáp án đúng là: Đối xử thiếu công bằng với các thành viên trong nhóm
Để một nhóm hoạt động hiệu quả cần xác định rõ 5 yếu tố nào
Đáp án đúng là: Mục đích (purpose); Vị trí (position); Quyền hạn (power); Kế hoạch (plan); Con người (people)
Điều gì cần phải được thực hiện trước khi thành lập nhóm
Đáp án đúng là: Xác định mục tiêu thành lập nhóm
Để khắc phục tâm lý căng thẳng trong buổi thuyết trình, người thuyết trình không nên làm gì
Đáp án đúng là: Lệ thuộc nhiều vào thái độ của khán giả
Để điều khiển và ngăn chặn cảm xúc tiêu cực thì con người cần tránh điều gì
Đáp án đúng là: Trầm trọng hóa vấn đề
Để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, người giải quyết vấn đề cần có thái độ như thế nào
Đáp án đúng là: Cần tạo dựng thái độ tích cực và lạc quan khi giải quyết vấn đề
Để thông điệp được truyền đi một cách rõ ràng, chính xác tạo hiệu quả tốt trong giao tiếp, người gửi thông điệp không nên làm gì?
Đáp án đúng là: Nói câu dài, hàm chứa nhiều thông tin
Để giao tiếp thành công thì con người cần xác định cự li và phương pháp giao tiếp với người khác như thế nào?
Đáp án đúng là: Nên xác định cự li và phương pháp giao tiếp với từng đối tượng cụ thể để có cách ứng xử phù hợp
Phương án nào dưới đây giải thích đúng nhất về cách giải quyết vấn đề sáng tạo
Đáp án đúng là: Giải quyết vấn đề theo cách sáng tạo là một quá trình không đi theo một trình tự các bước cụ thể mà dưa vào sự cảm nhận, so sánh, mường tượng, xử lý kết hợp các bước để đạt được giải pháp
Phương án nào sau đây là không chính xác khi nói về đặc điểm của thời gian:
Đáp án đúng là: Quỹ thời gian của mỗi người là vô hạn
Phương án nào dưới đây giải thích đúng về cách giải quyết vấn đề theo hệ thống:
Đáp án đúng là: Giải quyết vấn đề theo hệ thống là một quá trình phân tích logic bao gồm các bước khác nhau nhằm đạt được giải pháp
Phương án nào dưới đây giải thích đúng nhất về việc lựa chọn phương pháp giải quyết vấn đề đơn giản, dễ thống nhất và các thông tin có khả năng dự báo trước
Đáp án đúng là: Khi gặp vấn đề đơn giản, dễ thống nhất và các thông tin có khả năng dự báo trước thì nên sử dụng cách giải quyết vấn đề theo hệ thống để tìm giải pháp
Phương án nào sau đây không phải là ý nghĩa tích cực của việc phân công trách nhiệm cá nhân trong khi làm việc nhóm?
Đáp án đúng là: Giúp từng thành viên nhận thức rõ hơn về lợi ích cá nhân trong khi làm việc nhóm
Phương án nào dưới đây giải thích đúng nhất về việc lựa chọn phương pháp giải quyết vấn đề khi gặp vấn đề phức tạp, nhiều biến động, khó dự báo
Đáp án đúng là: Khi vấn đề phức tạp, nhiều biến động, khó dự báo thì nên kết hợp sử dụng cách giải quyết vấn đề cảm nhận sáng tạo và phân tích logic hệ thống
Phương án nào sau đây không phải là đặc điểm của kiểu đàm phán nguyên tắc?
Đáp án đúng là: Chỉ đưa ra một phương án duy nhất để lựa chọn
Những yếu tố nào sau đây không thuộc hình thức giao tiếp bằng ngôn từ?
Đáp án đúng là: Diễn tả bằng ánh mắt
Người quản lý nên làm gì để có thể nghe được những ý kiến phản hồi từ các nhân viên của mình?
Đáp án đúng là: Điềm đạm, bình tĩnh sẵn sàng tiếp nhận thông tin nhiều chiều
Nhân viên cấp dưới làm việc trong một tổ chức nên làm gì?
Đáp án đúng là: Tránh nói xấu cấp trên sau lưng
Nhân cách của một con người được quyết định nhiều nhất bởi yếu tố nào?
Đáp án đúng là: Môi trường xã hội
Lời khen loại nào sau đây sẽ gây phản cảm cho đối tác?
Đáp án đúng là: Lời khen tâng bốc, giả dối
Chọn trong các phương án dưới đây một phương án mà người điều hành cuộc họp nhóm không nên làm khi các thành viên thiếu tận tâm, không tuân theo nhiệm vụ hoặc công việc đã thỏa thuận:
Đáp án đúng là: Loại bỏ những thành viên thiếu tận tâm ra khỏi nhóm
Con người cần làm gì để biến mục tiêu thành hiện thực
Đáp án đúng là: Xác định mục tiêu, lên kế hoạch hành động, thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch
Con người không nên làm gì nếu muốn thành công trong giao tiếp với người khác?
Đáp án đúng là: Tự do bộc lộ cảm xúc của mình
Chọn trong các phương án dưới đây một phương án mà người điều hành cuộc họp nhóm không nên làm khi không khí cuộc họp nhóm buồn tẻ, các thành viên không tham gia phát biểu:
Đáp án đúng là: Nhanh chóng kết thúc cuộc họp
Chọn trong các phương án dưới đây một phương án mà người điều hành cuộc họp nhóm không nên làm khi cuộc họp diễn ra quá lâu mà không đạt được sự đồng thuận
Đáp án đúng là: Phê bình những cá nhân không đồng quan điểm
Các kỹ năng cá nhân được xếp vào loại kỹ năng nào?
Đáp án đúng là: Kỹ năng mềm
Hành động nào dưới đây sẽ làm giảm tác dụng của hoạt động nhóm trong môi trường học tập?
Đáp án đúng là: Dựa dẫm, ỷ lại vào thành quả học tập của người khác trong nhóm
Khi phân loại, sắp xếp công việc vào ma trận quản lý thời gian, bạn sẽ xếp vào ô số 2 công việc nào trong số các công việc sau:
Đáp án đúng là: Xây dựng mối quan hệ với đối tác
Kỹ thuật xương cá” là phương pháp dùng để làm gì
Đáp án đúng là: Phân tích các nguyên nhân của vấn đề

Khi có công việc quan trọng và khẩn cấp thì con người cần hành động như thế nào
Đáp án đúng là: Tập trung mọi nguồn lực để giải quyết ngay lập tức
Khi đối mặt với một vấn đề cần giải quyết, việc đầu tiên bạn phải làm là:
Đáp án đúng là: Xác định vấn đề
Kỹ thuật “đặt 5 lần câu hỏi tại sao” là nhằm mục đích gì
Đáp án đúng là: Xác định nguyên nhân gốc của vấn đề
Khi phân loại, sắp xếp công việc vào ma trận quản lý thời gian, bạn sẽ xếp vào ô số 4 công việc nào trong số các công việc sau:
Đáp án đúng là: Gọi điện thoại tán gẫu
Khi một người phải liên tục làm các công việc quan trọng và khẩn cấp trong một thời gian dài thì sẽ có kết quả công việc như thế nào
Đáp án đúng là: Kết quả công việc sẽ không thể tốt do sức chịu đựng sự căng thẳng của con người có giới hạn
Khi đứng trước nhiều giải pháp cho một vấn đề thì cần làm gì để lựa chọn được giải pháp phù hợp nhất
Đáp án đúng là: Ứng dụng kỹ thuật biểu đồ để nhóm các giải pháp; đánh giá các giải pháp bằng quá trình so sánh; tư duy vượt ra ngoài rào cản và cân nhắc hậu quả khi lựa chọn giải pháp
“Kỹ thuật ẩn dụ Metaphor” là phương pháp dùng để làm gì
Đáp án đúng là: So sánh và đặt vấn đề vào bối cảnh mới
Kỹ thuật Janusian” là phương pháp dùng để làm gì
Đáp án đúng là: Xem xét khía cạnh đối diện của vấn đề
Khi công việc được giao có những thay đổi đáng kể về phạm vi và cấp độ, xuất hiện nguy cơ quá tải khiến không thể đảm đương được công việc thì cấp dưới cần làm gì?
Đáp án đúng là: Chủ động đề xuất với cấp trên về phương án thực hiện và nói rõ giới hạn khả năng của mình
Việc thuyết trình trước các nhà đầu tư để kêu gọi đầu tư vốn vào kế hoạch kinh doanh của mình là kiểu thuyết trình gì
Đáp án đúng là: Thuyết trình theo kiểu thuyết phục
Yếu tố nào dưới đây là nguyên nhân gây lãng phí thời gian
Đáp án đúng là: Làm việc không có kế hoạch
Yếu tố quan trọng nhất để liên kết hoặc chia rẽ các cá nhân trong một tập thể là:
Đáp án đúng là: Lợi ích
Không gian giao tiếp giữa hai người được duy trì trong khoảng từ 0,5 – 1,5 mét được xếp vào vùng nào:
Đáp án đúng là: Vùng riêng tư (0,5 – 1,5 mét): Vùng xã giao (1,5 – 3,5 mét): Vùng công cộng (>3,5 mét): Vùng mật thiết (0 – 0,5 mét)
SMART là công thức được khuyến khích áp dụng để làm gì
Đáp án đúng là: Thiết lập mục tiêu hành động
Sau khi đã lựa chọn được giải pháp phù hợp nhất để giải quyết vấn đề thì cần phải làm gì
Đáp án đúng là: Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để triển khai giải pháp một cách hiệu quả trên thực tế
Sau khi đã xác định được mục tiêu, bước tiếp theo nhóm cần phải làm là
Đáp án đúng là: xác định những công việc mà nhóm cần thực hiện
Luận điểm nào sau đây diễn đạt đúng về khái niệm quản lý bản thân:
Đáp án đúng là: Quản lý bản thân là việc một cá nhân hiểu biết về chính bản thân mình, kiểm soát được cảm xúc, hành vi của mình và biết cách phát triển những năng lực mà mình có nhằm đạt được những mục tiêu mà bản thân họ đề ra
Việc đánh giá thực hiện giải pháp cần được tiến hành khi nào
Đáp án đúng là: Việc đánh giá thực hiện giải pháp cần được tiến hành liên tục cả trong và sau khi hoàn thành quá trình triển khai giải pháp
Bước thứ tư trong quy trình giải quyết vấn đề là
Đáp án đúng là: Thực hiện giải pháp
Bạn sẽ sắp xếp vào ô số 3 trong ma trận quản lý thời gian loại công việc nào trong số các công việc dưới đây
Đáp án đúng là: Các công việc ngắn hạn, vụn vặt
Bước cuối cùng trong quy trình giải quyết vấn đề là:
Đáp án đúng là: Đánh giá giải pháp
Bước thứ ba trong quy trình giải quyết vấn đề là
Đáp án đúng là: Lựa chọn giải pháp
Bước thứ hai trong quy trình giải quyết vấn đề là
Đáp án đúng là: Đưa ra các giải pháp
Bước thứ năm trong quy trình giải quyết vấn đề là:
Đáp án đúng là: Theo dõi thực hiện giải pháp
Quản lý thời gian bằng cách sử dụng lịch công tác sẽ mang lại lợi ích gì
Đáp án đúng là: Giúp sắp xếp công việc theo trình tự thời gian và hoạch định công việc trong tương lai gần
Quản lý thời gian bằng cách ghi chép danh sách các công việc cần làm (check list) sẽ mang lại lợi ích gì
Đáp án đúng là: Giúp nhớ các đầu mục công việc cần làm
Quản lý thời gian là gì? Tìm phương án không chính xác trong số các phương án sau đây
Đáp án đúng là: Là sự vội vã hoàn thành công việc vào phút cuối
Hãy chỉ ra một nguyên nhân gây lãng phí thời gian trong số các phương án sau:
Đáp án đúng là: Sử dụng điện thoại quá nhiều
Để thu thập thông tin tài liệu cho việc thuyết trình bạn cần nắm được những loại thông tin nào?

Chọn đáp án

a.
Thông tin phải biết , thông tin cần biết và thông tin đại chúng

b.
Thông tin phải biết , thông tin cần biết và thông tin nên biết

c.
Thông tin phải biết và thông tin nên biết

d.
Thông tin phải biết , thông tin nên biết và thông tin đại chúng

Phản hồi
Đáp án đúng là: Thông tin phải biết , thông tin cần biết và thông tin nên biết