Để tạo dựng niềm tin với người đối diện, ánh mắt cần như thế nào trong quá trình giao tiếp?

 

Để tạo dựng niềm tin với người đối diện, ánh mắt cần như thế nào trong quá trình giao tiếp?


Chọn một câu trả lời: a. Nhìn liếc người đối diện b. Nhìn tập trung vào một điểm của người đối diện c. Nhìn chăm chú vào người đối diện d. Nhìn thẳng vào người đối diện


Câu trả lời đúng là (d). Để tạo dựng niềm tin với người đối diện, ánh mắt cần nhìn thẳng vào người đối diện.

Ánh mắt là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong giao tiếp phi ngôn ngữ. Ánh mắt thể hiện sự tự tin, chân thành, và quan tâm của người nói.

Khi nhìn thẳng vào người đối diện, bạn đang thể hiện rằng bạn đang lắng nghe và quan tâm đến họ. Điều này giúp tạo dựng sự tin tưởng và kết nối giữa hai người.

Ngược lại, nếu bạn nhìn liếc người đối diện, điều đó có thể khiến người đối diện cảm thấy bạn đang không quan tâm đến họ hoặc bạn đang che giấu điều gì đó.

Dưới đây là một số lưu ý về ánh mắt trong giao tiếp:

  • Nhìn thẳng vào người đối diện trong khoảng 4-5 giây mỗi lần.
  • Thỉnh thoảng nhìn xung quanh để tránh tạo cảm giác căng thẳng cho người đối diện.
  • Không nhìn chăm chú hoặc chằm chằm vào người đối diện.

Sử dụng ánh mắt hiệu quả là một cách quan trọng để tạo dựng niềm tin và kết nối với người khác.

Các câu trả lời còn lại là không chính xác.

  • Câu trả lời (a) không chính xác vì nhìn liếc người đối diện có thể khiến người đối diện cảm thấy bạn đang không quan tâm đến họ.
  • Câu trả lời (b) không chính xác vì nhìn tập trung vào một điểm của người đối diện có thể khiến người đối diện cảm thấy bạn đang không quan tâm đến họ.
  • Câu trả lời (c) không chính xác vì nhìn chăm chú vào người đối diện có thể khiến người đối diện cảm thấy bạn đang đe dọa họ.