Để tạo dựng được niềm tin đối với người khác, phong cách của một người phải có mối quan hệ như thế nào với thông điệp người đó phát ra?

  Để tạo dựng được niềm tin đối với người khác, phong cách của một người phải có mối quan hệ như thế nào với thông điệp người đó phát ra?

Chọn một câu trả lời: a. Song song b. Hỗ trợ c. Trái ngược d. Thống nhất


Câu trả lời đúng là (d). Để tạo dựng được niềm tin đối với người khác, phong cách của một người phải có mối quan hệ thống nhất với thông điệp người đó phát ra.

Phong cách là cách thể hiện bản thân của một người trong giao tiếp. Nó bao gồm các yếu tố như ngôn ngữ cơ thể, giọng điệu, cách ăn mặc,... Thông điệp là nội dung mà một người muốn truyền đạt cho người khác.

Khi phong cách và thông điệp thống nhất với nhau, người nghe sẽ cảm thấy người nói là người đáng tin cậy. Điều này là do người nghe tin rằng người nói đang nói lên những gì họ thực sự nghĩ và cảm nhận.

Ngược lại, nếu phong cách và thông điệp mâu thuẫn với nhau, người nghe sẽ cảm thấy người nói là người không đáng tin cậy. Điều này là do người nghe cảm thấy người nói đang cố gắng che giấu điều gì đó.

Ví dụ, một người nói rằng họ là người trung thực, nhưng họ lại có phong cách nói dối, lừa lọc. Người nghe sẽ không tin tưởng người nói, ngay cả khi người nói nói những điều đúng đắn.

Dưới đây là một số cách để tạo dựng sự thống nhất giữa phong cách và thông điệp:

  • Sử dụng ngôn ngữ cơ thể phù hợp với thông điệp. Ví dụ, nếu bạn đang nói về một điều gì đó nghiêm túc, hãy sử dụng ngôn ngữ cơ thể nghiêm túc.
  • Giữ giọng điệu giọng nói phù hợp với thông điệp. Ví dụ, nếu bạn đang nói về một điều gì đó vui vẻ, hãy sử dụng giọng điệu vui vẻ.
  • Chọn trang phục phù hợp với thông điệp. Ví dụ, nếu bạn đang nói về một điều gì đó chuyên nghiệp, hãy ăn mặc chuyên nghiệp.

Tạo dựng sự thống nhất giữa phong cách và thông điệp là một cách quan trọng để tạo dựng niềm tin đối với người khác.