Trình bày khái niệm về vấn đề hoàn thiện.

 

Trình bày khái niệm về vấn đề hoàn thiện. Chọn một câu trả lời: a. Vấn đề hoàn thiện là loại vấn đề cần được tiếp tục hoàn thành sản phẩm trong thực tế. b. Vấn đề hoàn thiện là việc cần cải thiện để đạt được một mục tiêu đo lường được. c. Vấn đề hoàn thiện là loại vấn đề cần được thực hiện để đạt mục tiêu. d. Vấn đề hoàn thiện là loại vấn đề thiểu tỉ lệ sản phẩm lỗi trong thực tế.


Câu trả lời đúng là (b). Vấn đề hoàn thiện là việc cần cải thiện để đạt được một mục tiêu đo lường được.

Vấn đề hoàn thiện là những vấn đề cần được cải thiện để đạt được một mục tiêu cụ thể và đo lường được. Những vấn đề này có thể xuất hiện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ cá nhân, gia đình, tổ chức, đến xã hội.

Ví dụ, một cá nhân đang muốn cải thiện sức khỏe của mình. Đây là một vấn đề hoàn thiện vì cá nhân đó có mục tiêu cụ thể là cải thiện sức khỏe và có thể đo lường được kết quả bằng việc giảm cân, giảm cholesterol,...

Một doanh nghiệp đang muốn tăng doanh thu của mình. Đây cũng là một vấn đề hoàn thiện vì doanh nghiệp đó có mục tiêu cụ thể là tăng doanh thu và có thể đo lường được kết quả bằng việc tăng số lượng sản phẩm bán ra, tăng giá bán,...

Việc xác định được vấn đề hoàn thiện là bước quan trọng đầu tiên trong quá trình giải quyết vấn đề. Việc xác định vấn đề hoàn thiện một cách chính xác sẽ giúp đưa ra giải pháp phù hợp và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Các câu trả lời còn lại là không chính xác.

  • Câu trả lời (a) không chính xác vì vấn đề hoàn thiện không chỉ là vấn đề cần được tiếp tục hoàn thành sản phẩm trong thực tế mà còn có thể là vấn đề cần được cải thiện để đạt được một mục tiêu cụ thể.
  • Câu trả lời (c) không chính xác vì vấn đề hoàn thiện không chỉ là loại vấn đề cần được thực hiện để đạt mục tiêu mà còn có thể là vấn đề cần cải thiện để đạt được một mục tiêu cụ thể.
  • Câu trả lời (d) không chính xác vì vấn đề hoàn thiện không chỉ là loại vấn đề thiểu tỉ lệ sản phẩm lỗi trong thực tế mà còn có thể là vấn đề cần cải thiện để đạt được một mục tiêu cụ thể.

Kết luận: Vấn đề hoàn thiện là việc cần cải thiện để đạt được một mục tiêu đo lường được.