Trình bày khái niệm về vấn đề sai lệch.

 

Trình bày khái niệm về vấn đề sai lệch. Chọn một câu trả lời: a. Vấn đề sai lệch là loại vấn đề xuất hiện trong tình huống không đúng đắn. b. Vấn đề sai lệch là loại vấn đề được xác định là không đúng chuẩn so với quy định. c. Vấn đề sai lệch là loại vấn đề xuất hiện trong trường hợp một cá nhân hay tập thể gặp phải khó khăn cần được tháo gỡ do sự biểu hiện không bình thường. d. Vấn đề sai lệch là loại xuất hiện trong trường hợp một cá nhân hay tập thể gặp phải khó khăn cần được tháo gỡ.


Câu trả lời đúng là (c). Vấn đề sai lệch là loại vấn đề xuất hiện trong trường hợp một cá nhân hay tập thể gặp phải khó khăn cần được tháo gỡ do sự biểu hiện không bình thường.

Vấn đề sai lệch là những vấn đề không phù hợp với mong đợi, tiêu chuẩn, quy định, hoặc thực tế. Những vấn đề này có thể xuất hiện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ cá nhân, gia đình, tổ chức, đến xã hội.

Ví dụ, một cá nhân đang gặp vấn đề về sức khỏe là một vấn đề sai lệch. Sự biểu hiện không bình thường của sức khỏe là dấu hiệu cho thấy có vấn đề cần được giải quyết.

Một doanh nghiệp đang gặp vấn đề về tài chính là một vấn đề sai lệch. Sự biểu hiện không bình thường của tài chính là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn và cần được tháo gỡ.

Việc xác định được vấn đề sai lệch là bước quan trọng đầu tiên trong quá trình giải quyết vấn đề. Việc xác định vấn đề sai lệch một cách chính xác sẽ giúp đưa ra giải pháp phù hợp và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Các câu trả lời còn lại là không chính xác.

  • Câu trả lời (a) không chính xác vì vấn đề sai lệch không chỉ xuất hiện trong tình huống không đúng đắn mà còn có thể xuất hiện trong tình huống đúng đắn nhưng có sự biểu hiện không bình thường.
  • Câu trả lời (b) không chính xác vì vấn đề sai lệch không chỉ là vấn đề được xác định là không đúng chuẩn so với quy định mà còn có thể là vấn đề không phù hợp với mong đợi hoặc thực tế.
  • Câu trả lời (d) không chính xác vì vấn đề sai lệch là loại vấn đề xuất hiện trong trường hợp một cá nhân hay tập thể gặp phải khó khăn cần được tháo gỡ do sự biểu hiện không bình thường.